Hyppää sisältöön

Laatuselosteet

Tilastotietojen relevanssi: Tietosisältö ja käyttötarkoitus, Keskeiset käsitteet ja luokitukset, Lait ja asetukset; Menetelmäkuvaus; Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus; Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus; Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys / selkeys; Tilastojen vertailukelpoisuus; Selkeys ja eheys / yhtenäisyys.

Aiempia laatuselosteita voi pyytää Tilastopalvelusta.