Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä Intrastat-ilmoittamisesta

Tiedonantovelvollisuus

Uudet yhteystiedot ilmoitetaan sähköpostiosoitteeseen: intrastat@tulli.fi.

Pitää ilmoittaa. Ilmoittaminen jatkuu keskeytyksettä, mikäli toiminta uudella alv-tunnuksella jatkuu entisenlaisena.

Tulli seuraa tiedonantovelvollisten yritysten yhteisökauppaa alv- ja tilastotietojen perusteella. Jos yrityksen koko vuoden vienti jää kynnysarvon alapuolelle, niin yrityksen Intrastat-tiedonantovelvollisuus merkitään päättyneeksi ja Tulli lähettää yritykselle kirjeitse tiedon asiasta. Käytännössä tämä tehdään keväällä koko edellistä vuotta koskevien tietojen perusteella.

Yritys voi itse valita, antaako jokainen toimipaikka oman ilmoituksensa vai kootaanko kaikkien toimipaikkojen tiedot yhteen ilmoitukseen. Jos ilmoittaminen hajautetaan eri toimipaikoille, yrityksen tulee hakea toimipaikoille raportointiyksikkötunnukset (INT-koodit). Hakemus on vapaamuotoinen ja siitä tulee käydä ilmi toimipaikkojen yhteystiedot. Hakemus lähetetään sähköpostilla: intrastat@tulli.fi.

Ilmoittaminen

Ei tarvitse ilmoittaa.

Ilmoituksia voi korjata tilastointivuotta seuraavan vuoden elokuun puoliväliin saakka.

Vuoden 2023 ilmoitukset pitää olla korjattu viimeistään 16.8.2024.

Poikkeuksena tilastojaksot 01 ja 02, joita voit korjata tai tehdä lisäilmoituksen Intrastat-ilmoituspalvelussa vain vuodenvaihteeseen asti.

Ilmoituksesta puuttuneista tavaratoimituksista tehdään tavanomainen Intrastat-ilmoitus siihen kuukauteen, josta ne puuttuivat. Lisäilmoitukset eivät korvaa aikaisemmin lähetettyjä ilmoituksia, joten yrityksellä voi olla kuukaudessa useampikin ilmoitus. Lisäilmoituksia voi tehdä tilastointivuotta seuraavan vuoden elokuun puoliväliin saakka.

Lisäilmoitukset vuodelle 2023 pitää olla tehty viimeistään 16.8.2024.

Poikkeuksena tilastojaksot 01 ja 02, joita voit korjata tai tehdä lisäilmoituksen Intrastat-ilmoituspalvelussa vain vuodenvaihteeseen asti.

Kyllä. Intrastat-ilmoitus on kuukausi-ilmoitus, ja se on jätettävä joka kuukausi. Jos kuukauden aikana ei ole ollut lainkaan tilastoitavaa EU-tuontia tai –vientiä, annetaan ns. nollailmoitus.

Lisäaikaa ilmoittamiselle voidaan myöntää vain poikkeustapauksissa perustellusta syystä, esim. palvelunestohyökkäys. Lisäaikaa saadakseen yrityksen tulee kyetä arvioimaan kyseisen kuukauden kokonaistuonti- ja/tai vientiarvo. Lisäajan hakemiseksi ota yhteyttä Intrastat-asiakaspalveluun intrastat@tulli.fi.

Laskutusarvo ilmoitetaan verottomana, ilman arvonlisäveroa tai kansallisia veroja.