Hyppää sisältöön

Tietojen korjaus

Lisäykset ilmoitettuihin tietoihin

Aikaisemmin jätetyistä tilastoilmoituksista pois jääneet erät ilmoitetaan lisäyksenä asianomaiseen tilastojaksoon. Lisäys ilmoitetaan tavanomaisena tuonnin tai viennin ilmoituksena, ei korjauslomakkeella. Vain puuttuvista tavaroista tehdään uusi tilastoilmoitus.

Korjaukset ilmoitettuihin tietoihin

Alle 2 000 euron arvoisia tavaraeriä ei yleensä korjata, paitsi jos kyseessä on huomattava paljousvirhe, esim. tavaran arvo on 900 euroa ja paljoudeksi on ilmoitettu 200 000 kg, vaikka pitäisi olla 200 kg. Tavaranimikkeen arvon tai paljouden (1. tai 2. paljous) muutoksen tulisi yleensä olla vähintään 10 % (+ tai -).

Korjaus on kuitenkin ilmoitettava aina, jos on ilmoitettu väärä alv-numero tai tuonti on ilmoitettu vientinä tai vienti tuontina. Virheellinen tavaraerä pitää poistaa ja tiedot ilmoitetaan uudelleen oikein.

Korjaus on myös ilmoitettava aina, jos on ilmoitettu väärä tilastojakso tai koko tavaraerä on poistettava, esim. se kuuluu ulkokauppaan ja on tullattava.

Jos ilmoitus on lähetetty Intrastat-ilmoituspalvelussa, lähetetään korjaus sitä kautta. Suora sanomana lähetetyn ilmoituksen korjaamiseen voi käyttää korjauslomaketta, joka on sivulla Miten annan Intrastat-ilmoituksen.

Mihin asti tietoja voi korjata?

Tilastokorjauksia ja -lisäyksiä voi tehdä mihin jaksoon tahansa tilastointivuotta seuraavan vuoden elokuun puoliväliin saakka. Vuoden 2023 ilmoitukset pitää olla korjattu viimeistään 16.8.2024.

Poikkeuksena tilastojaksot 01 ja 02, joita voit korjata tai tehdä lisäilmoituksen Intrastat-ilmoituspalvelussa vain vuodenvaihteeseen asti.

Hyvitykset

Tavaratoimituksiin liittyviä pienehköjä hyvitys- tai lisälaskuja ei pääsääntöisesti oteta korjauksina huomioon. Tavaran palautuksiin liittyvät hyvitykset otetaan kuitenkin huomioon, mutta niitä ei ilmoiteta jälkikäteen korjauksina, vaan tavanomaiseen tapaan ilmoitettavina tietoina liiketoiminnan luonne -koodilla 21.

Tilastokorjaus kohdistetaan aina tietyn tavaranimikkeen tietoihin. Tämän vuoksi pitkää aikaväliä koskevat muutokset, esimerkiksi vuosialennukset, voidaan vain rajoitetusti ottaa huomioon (esim. kyseessä yksi nimike). Mikäli rahallinen hyvitys (tavaraa ei palauteta, eikä korvaavaa tuotetta lähetetä) kattaa koko tavaraerän arvon, ei korjausta ilmoiteta lainkaan. Myöskään negatiivisia lukuja ei voi ilmoittaa.

Suomalainen yritys FI ostaa 10 000 euron arvosta tavaroita virolaiselta yritykseltä EE. Tavarat laskutetaan ja toimitetaan Suomeen maaliskuussa. Osa tavaroista on vioittunut. Tavaroita ei palauteta, mutta virolainen yritys EE lähettää toukokuussa erillisen 2 000 euron hyvityslaskun.

Korjaus kohdistetaan alkuperäiseen ilmoitukseen. FI tekee korjausilmoituksen, jolla korjataan maaliskuun ilmoituksessa oleva tavaroiden arvo 8 000 euroksi.

Suomalainen yritys FI ostaa virolaiselta yritykseltä EE tavaroita helmikuussa 15 000 euron arvosta ja huhtikuussa 10 000 euron arvosta. Helmikuun tavaratoimituksesta on osa tavaroista vioittunut. Tavaroita ei palauteta, mutta virolainen yritys EE hyvittää huhtikuun laskulla 3 000 euroa vioittuneista tavaroista.

Korjaus kohdistetaan alkuperäiseen ilmoitukseen. FI tekee korjausilmoituksen, jolla korjataan helmikuun ilmoituksessa oleva tavaroiden arvo 12 000 euroksi. Huhtikuun ilmoituksessa olevien tavaroiden arvoksi ilmoitetaan 10 000 euroa.

Suomalainen yritys FI on ostanut vuoden aikana ruotsalaiselta yritykseltä SE tavaroita (satoja nimike-eriä eri kuukausina). Tavaran toimittaja antaa myöhemmin vuosialennuksen, jonka suuruus riippuu vuoden aikana ostettujen tavaroiden määrästä.

Vuosialennusta ei sellaisenaan voi ilmoittaa, vaan yrityksen pitäisi tehdä arvon korjaus kaikkiin niihin nimike-eriin, joihin alennus liittyy. Yleensä vuosialennus liittyy kymmeniin tai satoihin nimike-eriin, joten korjauksia ei vaadita.

FI ei huomioi vuosialennusta Intrastat-ilmoituksissaan.