Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin

Tilaston tuottaja: Tulli

Tulli julkaisee tavaroiden ulkomaankaupan tietoja myös yritysnäkökulmasta. Tavaroiden tuonti ja vienti esitetään luokiteltuna yritysten erilaisten ominaisuuksien mukaan.

Tilastossa yritysten ulkomaankauppa luokitellaan seuraavien ominaisuuksien mukaisesti:

  • Kokoluokka; pienet, keskisuuret ja suuret yritykset
  • Omistajatyyppi; yksityiset kotimaiset yritykset, ulkomaalaisomisteiset yritykset ja valtiosektori.
  • Keskittyminen; tuonnin ja viennin keskittyminen yrityksille niiden kokoluokan mukaan.

Tilastossa tiedot on laskettu sekä toimialoittain (NACE) että tuoteluokittain (CPA). Ulkomaankaupan keskittyminen on esitetty myös kauppakumppaneiden sekä maantieteellisten alueiden mukaan.

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain tilasto tuotetaan neljännesvuosittain. Vuosittain julkaistaan tietoja tavaroiden ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten keskittymisestä ja omistajatyypeistä.

Aiempien vuosien yritystilastoja voi pyytää Tilastopalvelusta.