Hyppää sisältöön

Suomen satamiin saapuneet laivat kuukausittain ja viikoittain

Alla olevassa kuviossa 1 on esitetty Suomen satamiin saapuneiden laivojen lukumäärä kuukausittain sekä lukumäärän muutosprosentti laskettuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kuviossa 2 on esitetty Suomen satamiin saapuneiden laivojen yhteenlaskettu nettotilavuus sekä yhteenlasketun nettotilavuuden muutos kuukausittain verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Nettotilavuudella tarkoitetaan aluksen lasti- ja matkustajatilojen tilavuutta.

Liitetiedostossa on esitetty Suomen satamiin saapuneiden alusten lukumäärä viikoittain 1.1.2019 lähtien sekä lukumäärän muutosprosentti viikoittain verrattuna edellisen vuoden vastaavaan viikkoon.

Tietojen lähteenä on käytetty PortNet-järjestelmästä poimittuja tietoja, joita ei ole erikseen tilastotarkastettu.

Kuvio 1. Kuvio 1. Suomen satamiin saapuneet laivat kuukausittain 2021-2024. Alusten lukumäärä (kpl) ja lukumäärän muutos (%) edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Kuvio 2. Suomen satamiin saapuneiden laivojen nettotilavuus (NT) ja nettotilavuuden muutos (%) edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.

HUOM: Aluksen nettotilavuus ei muutu. Yhteenlaskettu nettotilavuus laskee, kun satamissa käy lastitiloiltaan pienempiä aluksia. Yhteenlaskettu nettotilavuus kasvaa, kun satamissa käy lastitiloiltaan suurempia aluksia.

Liitetiedostot

Suomen satamiin saapuneet alukset viikoittain (xlsx, 17 kt)

Suomen satamiin saapuneet laivat viikoittain 2019-2024. Alusten lukumäärä (kpl) ja muutos (prosenttia) edellisen vuoden vastaavaan viikkoon verrattuna.