Hyppää sisältöön

Raskaan liikenteen määrät itärajan kolmella suurimmalla maarajanylityspaikalla viikoittain

Venäjän Ukrainaan kohdistamalla hyökkäyksellä on merkittävä vaikutus Suomen ja Venäjän käymään tavarakauppaan. EU:n määräämät laajat pakotteet ja yritysten oma-aloitteiset päätökset rajoittaa kauppaa Venäjän kanssa sekä Venäjän yrityksilleen antamat suositukset ulkomaankaupasta heijastuvat nopeasti myös raskaan liikenteen määriin Suomen itärajalla. Venäjälle määrätyt vientiin ja kauttakuljetukseen kohdistuvat pakotteet tulivat voimaan lauantaina 26.2.2022. Pakotteita on sen jälkeen laajennettu useamman kerran.

Tulli on kerännyt tietoja itärajan kolmen suurimman rajanylityspaikan raskaan liikenteen määristä ja tulokset esitetään alla olevissa kuvioissa. Raskaalla liikenteellä tarkoitetaan sekä tyhjiä että lastillisia kuorma-autoja ilman perävaunua ja puoli- tai täysperävaunuilla. Linja-autot eivät sisälly näihin lukuihin. Tiedot on poimittu Tullin järjestelmistä eikä niitä ole erikseen tilastotarkastettu.

Kuviossa 1 on esitetty saapuneen ja lähteneen raskaan liikenteen lukumäärä yhteenlaskettuna sekä muutos edelliseen viikkoon itärajan kolmella suurimmalla maarajanylityspaikalla viikoittain. Rajanylityspaikat ovat Vaalimaa, Nuijamaa ja Imatra. Kuviossa 2 on kuvattu Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran saapuneen ja lähteneen raskaan liikenteen lukumäärät viikoittain ja rajanylityspaikoittain. Kuviossa 3 on kuvattu itärajan raskas liikenne yhteensä vuosina 2021-2023 viikoittain.

Kuvio 1. Raskas liikenne Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikoilla, saapunut ja lähtenyt liikenne yhteensä viikoittain, lukumäärä sekä muutos edelliseen viikkoon, prosenttia

Kuvio2. Raskas liikenne Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikoilla, saapunut ja lähtenyt liikenne rajanylityspaikoittain ja viikoittain, lukumäärä

Kuvio 3. Raskas liikenne itärajan suurilla rajanylityspaikoilla (Vaalimaa, Nuijamaa ja Imatra), saapunut ja lähtenyt liikenne yhteensä viikoittain, lukumäärä