Hyppää sisältöön

Tavaratoimitukset kokonaisten teollisuuslaitosten rakentamiseksi

Kokonaisen teollisuuslaitoksen rakentamista varten toimitettavien tavaroiden CN-nimikkeen määrittelyssä voidaan sekä tuonnissa että viennissä soveltaa yksinkertaistettua menettelyä tietyin edellytyksin. Tiedonantajan on haettava kirjallisesti ennakkoon lupa Tullin tilastoinnista vapaamuotoisella hakemuksella.

Teollisuuslaitoksen kokonaisarvon tulee olla suurempi kuin 3 milj. euroa, jotta lupa voidaan myöntää. Poikkeuksena ovat uudelleen käytettävät kokonaiset teollisuuslaitokset, joissa kyseistä arvorajaa ei ole. Kokonaisarvo saadaan laskemalla yhteen eri osien arvot. Vastikkeettomien tavaroiden arvo määritellään sen mukaan, mikä hinta niistä laskutettaisiin normaalisti myytäessä tai ostettaessa. Vuonna 2021 tulee hakemuksessa ilmoittaa kauppakumppanin nimi ja VAT-numero (ALV-tunnus). Jos tänä vuonna 2020 aloitettu projekti jatkuu ensi vuodelle tai sitä pidempään, tarvitaan hakemukseen myös nämä tiedot.

Kokonaisella teollisuuslaitoksella tarkoitetaan tavaroiden tai palvelujen tuottamiseen tarvittavaa kokonaisuutta, jonka muodostavat eri nimikkeisiin kuuluvat koneet, laitteet, moottorit, kojeet, välineet ja aineet. Muita em. laitoksen rakentamisessa käytettäviä tavaroita voidaan pitää siihen kuuluvina, jos niitä ei ole EU-sisäkaupan soveltamisasetuksen mukaan jätetty tilastoinnin ulkopuolelle (esim. rakentamisessa tarvittavat työkalut, jotka viedään Suomesta tai tuodaan takaisin Suomeen teollisuuslaitoksen valmistumisen jälkeen).

Lupahakemuksessa tulee mainita seuraavat tiedot:

  • Yrityksen nimi ja alv-tunnus
  • Kuvaus siitä, mitä rakennetaan ja mihin rakennetaan
  • CN2-ryhmän tasolla kuvaus tavaroista, joita tuodaan tai viedään (esim. kuparilevyjä, CN-ryhmä 74)
  • Ajanjakso, jolloin tavaroita tuodaan tai viedään (ensimmäinen ja viimeinen vuosi ja kuukausi)
  • Tuotavien tai vietävien tavaroiden arvo yhteensä
  • Tavaroiden lähetysmaa tuonnissa ja määrämaa viennissä
  • Kauppakumppanin nimi ja VAT-numero (ALV-tunnus) jos projekti jatkuu v. 2021 tai pidempään

Kokonaiseen teollisuuslaitokseen toimitettavien tavaroiden 8-numeroinen CN-alanimike muodostetaan seuraavasti:

  1. Neljä ensimmäistä numeroa ovat 9880.
  2. Viidennen ja kuudennen numeron on vastattava sen CN-ryhmän (2-taso) numeroa, johon tavarat kuuluvat.
  3. Seitsemäs ja kahdeksas numero ovat 0.

Esim. Suomalainen yritys on myynyt kokonaisen voimalaitoksen, jota rakennettaessa Suomesta viedään mm. teräksestä valmistettuja putkia. Näiden putkien nimike on 9880 73 00.

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään allekirjoitettuna sähköpostilla intrastat@tulli.fi tai osoitteeseen Tulli, Tilastointi, PL 512, 00101 Helsinki.