Hyppää sisältöön

Venäjältä Suomen satamiin saapuneet alukset viikoittain

Venäjän Ukrainaan kohdistamalla hyökkäyksellä on merkittävä vaikutus Suomen ja Venäjän käymään tavarakauppaan. EU:n määräämät laajat pakotteet ja yritysten oma-aloitteiset päätökset rajoittaa kauppaa Venäjän kanssa sekä Venäjän yrityksilleen antamat suositukset ulkomaankaupasta heijastuvat nopeasti myös Venäjältä Suomen satamiin saapuneiden merialusten määrään. Tuonnissa Venäjältä suurin tuoteryhmä on ollut raakaöljy, joka saapuu Suomeen meritse. Muita suuria tuontitavararyhmiä Venäjältä on ollut malmit, metallit sekä kemialliset aineet ja tuotteet.

Kuviossa 1 on esitetty Venäjältä Suomen satamiin saapuneiden alusten lukumäärä viikoittain sekä muutos edelliseen viikkoon. Kuviossa 2 on esitetty Venäjältä Suomeen saapuneiden alusten lukumäärä viikoittain vuoden 2021 alusta lähtien sekä muutos edellisen vuoden vastaavaan viikkoon.

Tiedot on kerätty PortNet-järjestelmästä eikä niitä ole erikseen tilastotarkastettu.

Kuvio 1. Venäjältä Suomen satamiin saapuneet alukset, lukumäärä (kpl) ja muutos% edelliseen viikkoon

Kuvio 2. Venäjältä Suomen satamiin saapuneet alukset viikoittain 2021-2024, lukumäärä (kpl)