Hoppa till innehåll

Ankommande fartyg från Ryssland till Finlands hamnar veckovis

Rysslands attack mot Ukraina har en markant inverkan på handeln med varor mellan Finland och Ryssland. EU:s beslut gällande omfattande sanktioner och företagens frivilliga beslut om att begränsa handeln med Ryssland samt Rysslands rekommendationer för sina företag om utrikeshandeln medförde omgående ändringar även på antalet ankommande fartyg från Ryssland till Finlands hamnar. Vid import från Ryssland har den största produktgruppen varit råolja, som anländer till Finland med sjötransport. Andra stora importvarugrupper från Ryssland har varit malm, metaller samt kemiska ämnen och produkter.

I figur 1 visas antalet ankommande fartyg från Ryssland till Finlands hamnar och förändringen av antalet i procent jämfört med föregående vecka veckovis. I figur 2 visas antalet ankommande fartyg från Ryssland till Finlands hamnar veckovis och förändringen av antalet jämfört med samma period året innan från och med år 2021.

Som källa till uppgifterna har använts från PortNet-systemet insamlad data som inte är särskilt granskad för statistikändamål.

Figur 1. Ankommande fartyg från Ryssland till Finska hamnar, antal (st) och förändrings% jämfört med föregående vecka

Figur 2. Ankommande fartyg från Ryssland till Finlands hamnar veckovis 2021-2024, antal (st)