Hoppa till innehåll

Förteckningar över länderna och grupper av länder och deras årliga ändringar

Ländernomenklaturen grundar sig på kommissionens förordningen 1470/2020 om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens externhandel och handeln medlemsstater emellan. Ifrågavarande klassificering följer den s.k. ISO-alfa standarden (ISO 3166) där landkoden består av två bokstäver (med några undantag: XK Kosovo, XS Serbien, XC Ceuta och XL Melilla).

Förteckning över länderna

Grupper av länder

Ändringar i förteckningen över länderna och i grupper av länder

Tidigare förteckningar kan beställas från Statistikservicen.