Hoppa till innehåll

Kombinerade nomenklaturen KN

KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN) är Europeiska unionens kombinerade nomenklatur, vars 8-siffriga varukoder används i exportdeklarationer och statistikdeklarationer för internhandeln. Nomenklaturen ändras årligen och den nomenklatur som träder i kraft i början av följande år publiceras varje år senast i slutet av oktober i gemenskapens officiella tidning. Årsförändringar uppdateras på nätsidan allteftersom de är tillgängliga.

KN 2024 publicerad i Europeiska unionens officiella tidning 31 oktober 2023:

KN 2024 självförklarande texter

KN 2024 i PDF-filer (Källa: Europeiska unionens officiella tidning)


Avdelning I, Kapitlen 1-5 (pdf, 353 kB)

Levande djur; Animaliska produkterAvdelning III, Kapitel 15 (pdf, 118 kB)

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; Beredda ätbara fetter; Animaliska och vegetabiliska vaxer


Avdelning IV, Kapitlen 16-24 (pdf, 358 kB)

Beredda livsmedel; Drycker, sprit och ättika; Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättningAvdelning VI, Kapitlen 28-38 (pdf, 425 kB)

Produkter av kemiska och närstående industrier


Avdelning VII, Kapitlen 39-40 (pdf, 164 kB)

Plaster och plastvaror; Gummi och gummivaror


Avdelning VIII, Kapitlen 41-43 (pdf, 104 kB)

Oberedda hudar och skinn, läder, pälsskinn samt varor av dessa material; Sadelmakeriarbeten; Reseffekter, handväskor och liknande artiklar; Varor av tarmar


Avdelning IX, Kapitlen 44-46 (pdf, 151 kB)

Trä och varor av trä; Träkol; Kork och varor av kork; Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; Korgmakeriarbeten


Avdelning X, Kapitlen 47-49 (pdf, 134 kB)

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; Återvänt (avfall och förbrukade varor) papper eller papp; Papper eller papp samt varor av papper eller pappAvdelning XII, Kapitlen 64-67 (pdf, 99 kB)

Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön samt delar till sådana artiklar; Bearbetade fjädrar samt varor tillverkade av fjädrar; Konstgjorda blommor; Varor av människohår


Avdelning XIII, Kapitlen 68-70 (pdf, 138 kB)

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; Keramiska produkter; Glas och glasvaror


Avdelning XIV, Kapitel 71 (pdf, 80 kB)

Naturpärl och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; Oäkta smycken; Mynt


Avdelning XV, Kapitlen 72-83 (pdf, 315 kB)

Oädla metaller och varor av oädel metall


Avdelning XVI, Kapitlen 84-85 (pdf, 409 kB)

Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; Elektrisk materiel; Delar till sådana varor; Apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör


Avdelning XVII, Kapitlen 86-89 (pdf, 164 kB)

Fordon, luftfartyg, fartyg och viss transportutrustning


Avdelning XVIII, Kapitlen 90-92 (pdf, 151 kB)

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; Ur; Musikinstrument; Delar och tillbehör till sådana artiklar


Avdelning XIX, Kapitel 93 (pdf, 64 kB)

Vapen och ammunition; Delar och tillbehör till vapen och ammunitionAvdelning XXI, Kapitlen 97-99 (pdf, 114 kB)

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteterTidigare KN-nomenklaturer och korrelationstabeller

Åren 1995-2023