Hoppa till innehåll

Logistikstatistik, år 2019 - 2022

Tidigare logistikstatistik kan beställas från Statistikservicen.

Utrikeshandelns transporter

Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2022 (xlsx, 30 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2022 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2022 - Transports of international trade by SITC 2022 29.8.2023


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2021 (xlsx, 31 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2021 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2021 - Transports of international trade by SITC 2021 31.8.2022


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2020 (xlsx, 31 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2020 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2020 - Transports of international trade by SITC 2020 31.8.2021


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2019 (xlsx, 30 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2019 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2019 - Transports of international trade by SITC 2019 28.2.2020


Utrikeshandelns transporter enligt länder

Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2022 (xlsx, 50 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2022 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2022 - Transports of international trade by countries in 2022 29.8.2023


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2021 (xlsx, 52 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2021 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2021 - Transports of international trade by countries in 2021 31.8.2022


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2020 (xlsx, 75 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2020 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2020 - Transports of international trade by countries in 2020 31.8.2021


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2019 (xlsx, 73 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2019 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2019 - Transports of international trade by countries in 2019 28.2.2020