Hoppa till innehåll

Returvaror

Med returvara avses s.k. normalreturnering, då varan efter en försäljning returneras tillbaka till försäljaren, t.ex. till följd av reklamation. Returvarorna statistikförs oberoende av om det i samband med returneringen sker kreditering eller inte.

Vid statistikföringen av returvaror används transaktionskoderna 21, 22 eller 23, när den ursprungliga införsel- eller utförseltransaktionen har angetts med kod 11, 12 eller 33. Om den ursprungliga transaktionen har angetts med kod 80, 91 eller 99, används samma kod vid returnering av varorna. Så gör man också när den ursprungliga införsel- eller utförseltransaktionen inte har angetts, eftersom uppgiftslämnaren inte har varit uppgiftsskyldig vad gäller riktningen i fråga. Det är med tanke på statistikföringen inte fråga om en returvara då varan utförs eller införs efter reparation (koden för transaktionstyp: 60) eller efter lönbearbetningen (kod 51 eller 52).

Statistiska uppgifter lämnas in på vanligt sätt med införsel- eller utförselblanketten (ex.1). Den blankett som används visar riktningen vid returneringen: returnering av utförda varor till Finland sker med införselblankett och returnering av införda varor från Finland med utförselblankett. Som returvarans ursprungsland anges vid införsel avsändningslandet.

I mars säljer ett finländskt företag FI 100 st. maskiner som det har tillverkat till ett svenskt företag SE. Maskinerna levereras också till Sverige i mars. En del av maskinerna har blivit skadade och i mars returnerar SE 10 st. tillbaka till Finland.

FI uppger 100 st. maskiner i sin Intrastat-deklaration för utförsel för mars. Transaktionskoden är 11 (försäljning). De returnerade maskinerna (10 st.) uppges i införseldeklarationen för mars med transaktionskod 21 (återlämnade varor). Som avsändnings- och ursprungsland för de återlämnade maskinerna uppges SE Sverige.

Om ett företag inte är uppgiftsskyldigt för leveranser i den riktning returvaran levereras, deklareras returneringen inte (ex. 2). Om varuleveransen och returneringen i anslutning till leveransen emellertid sker under samma statistikperiod avdras returvarans andel direkt från varuleveransen, dvs. nettovikten deklareras av den reella införseln eller utförseln av varan (ex. 3).

I mars säljer ett finländskt företag FI 100 st. maskiner som det har tillverkat till ett svenskt företag SE. Maskinerna levereras från Finland till Sverige i mars.

En del av maskinerna har blivit skadade och i april returnerar SE 5 st. tillbaka till Finland.

FI uppger 100 st. maskiner i sin Intrastat-deklaration för utförsel för mars. Transaktionskoden är 11 (försäljning). De returnerade maskinerna (5 st.) uppges inte.

I mars säljer ett finländskt företag FI 100 st. maskiner som det har tillverkat till ett svenskt företag SE. Maskinerna levereras från Finland till Sverige i mars.

En del av maskinerna har blivit skadade och i mars returnerar SE 5 st. tillbaka till Finland.

FI uppger 95 st. maskiner i sin Intrastat-deklaration för utförsel för mars.

Ett finländskt företag FI köper i mars 10 st. maskiner från ett svenskt företag SE. Maskinerna levereras i mars till Finland. Transaktionskoden är 11 (köp).

En del av maskinerna har blivit skadade och i april returnerar FI 4 st. tillbaka till Sverige. Det svenska företaget levererar 4 st. nya maskiner till Finland i maj för att ersätta de skadade maskinerna.

FI deklarerar 4 st. maskiner i sin Intrastat-deklaration för införsel för maj. Transaktionskoden är 22 (Ersättningsleveranser för återlämnade varor). De maskiner returnerade till Sverige i april uppges inte.