Hoppa till innehåll

Index för utrikeshandel

Figurer och tabeller publiceras i samband med månadsstatistiken.

Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015)

Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2015) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2015) - Exports, Unit value index (CPA2015) 2024 (xlsx, 61 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2024 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2024 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2015) in 2024, 2020=100 28.6.2024


Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2015) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2015) - Exports, Unit value index (CPA2015) 2023 (xlsx, 73 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2023 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2023 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2015) in 2023, 2020=100 28.2.2024


Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015)

Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2015) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2015) - Imports, Unit value index (CPA2015) 2024 (xlsx, 61 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2024 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2024 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2015) in 2024, 2020=100 28.6.2024


Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2015) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2015) - Imports, Unit value index (CPA2015) 2023 (xlsx, 74 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2023 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2023 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2015) in 2023, 2020=100 28.2.2024


Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015)

Vienti, volyymi-indeksi (CPA2015) - Export, volymindex (CPA2015) - Exports, Volume index (CPA2015) 2024 (xlsx, 61 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2024 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2024 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2015) in 2024 28.6.2024


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2015) - Export, volymindex (CPA2015) - Exports, Volume index (CPA2015) 2023 (xlsx, 73 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2023 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2023 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2015) in 2023 28.2.2024


Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015)

Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2015) - Import, volymindex (CPA2015) - Imports, Volume index (CPA2015) 2024 (xlsx, 60 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2024 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2024 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2015) in 2024, 2020=100 28.6.2024


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2015) - Import, volymindex (CPA2015) - Imports, Volume index (CPA2015) 2023 (xlsx, 72 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2023 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2023 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2015) in 2023, 2020=100 28.2.2024


Tidigare års indextabeller

Åren 2019 - 2022