Hoppa till innehåll

Datasäkerhet och användningsvillkor för tulli.fi-webbplatser

Tullen hanterar dina personuppgifter omsorgsfullt och lagenligt och tryggar datasäkerheten för dessa uppgifter på ett ändamålsenligt sätt. Mera information hittar du i kommunikationens dataskyddsbeskrivning.

På webbplatsen används kakor (cookies)

På webbplatsen används kakor som gör det möjligt att föra statistik över besökare, kakor med anknytning till insticksprogram för sociala medier samt kakor som är nödvändiga med tanke på att webbplatsen ska fungera tekniskt. Sparade uppgifter kan inte kopplas till fysiska personer.

Om du godkänner alla kakor, möjliggör du utvecklingen av webbplatserna med dessa funktioner:

  • Snoobi Analytics-tjänsten används för användaranalys och utveckling av webbplatsen. Informationen innehåller identifieringsuppgifter om besökarens webbläsare, användning av webbplatsen, operativsystem, skärmresolution, IP-adress samt varifrån besökaren kommit till webbplatsen. IP-adressen sparas i anonymiserad form, vilket hindrar identifiering av enskilda användare. Mera information om hur tjänsten fungerar finns på Snoobi-webbplatsen.
  • Analysverktyget Hotjar samlar in anonyma data om hur kunderna använder tjänsten, dvs. vilka länkar de klickar på, var på sidan kursorn rör sig och hur mycket sidan rullas. Hotjar används inte i blanketter där kunden kan mata in sina uppgifter (t.ex. e-tjänster, blanketten för nättips). Hotjar samlar inte personuppgifter. Ip-adressen till apparaten som besöker webbplatsen sparas kortvarigt i systemet i anonym form. Mera information om hur tjänsten fungerar finns på Hotjar-webbplatsen.
  • Inbäddade innehåll i sociala medier (t.ex. Youtube) visas på webbplatsen. Därtill kan insticksprogram för sociala medier ställa in kakor från sina egna tjänster och enligt sina egna principer.
  • Med Askem-feedbackfunktionen (reaktionsknappen) samlas in information om användarnas användningsupplevelse. Askem-kakorna sparar i besökarens webbläsare en slumpmässigt genererad teckensträng med vilken händelser från samma webbläsare identifieras. Med hjälp av kakorna kan användare inte identifieras. Mera information finns på Askem-tjänstens webbplats.
  • För att hindra skadliga inmatningar i blanketterna används verktyget Google reCAPTCHA. Verktyget använder kakor och andra uppgifter från användarens webbläsare för att identifiera eventuella skadliga inmatningar.

Tullen har ingått ett avtal med tjänsteleverantörer av analysverktyg om hantering av dessa uppgifter.

Om du bara godkänner nödvändiga kakor, hindrar  du att de ovan beskrivna analysverktygen och ‑tjänsterna fungerar under ditt besök på webbplatsen. Inbäddningarna från sociala medier visas inte heller på webbplatsen och sparar inte kakor.

De nödvändiga kakorna avser kakor som är väsentliga med tanke på att webbplatsen ska fungera tekniskt.

Sökfunktionen på webbplatsen tulli.fi sparar de sökord som använts, tidpunkten för sökningen och IP-adressen i anonymiserad form. Sökningen sparar inga kakor i din webbläsare. Med hjälp av de sökord som använts utvecklas webbplatsen tulli.fi. IP-adressen och tidsstämpeln används bara vid utredning av felsituationer. Mera information finns i dataskyddsbeskrivningen för Addsearch och i dataskyddsbeskrivningen för Tullens kommunikation.

Förvaring och byte av valet gällande kakor

Vi sparar ditt val av kakor i ett år. Därefter ber vi om ditt samtycke på nytt. Du kan ändra ditt val av kakor när du vill genom att klicka på knappen Ändra cookie-inställningar nedan.

Alternativt kan du också administrera kakor i webbläsarinställningarna. Anvisningar för hantering av kakor för de mest populära webbläsarna och applikationerna finns på följande sidor:

Datasäkerheten på webbplatsen

Datasäkerheten på webbplatsen tulli.fi har granskats av en tredje part och telekommunikationen är SSL-skyddad, vilket innebär att utomstående personer inte olovligt kan följa eller ändra din nättrafik.

Om du upptäcker en sårbarhet eller svaghet på webbplatsen, vänligen meddela det till Tullens registratorskontor, kirjaamo(at)tulli.fi

Användningsvillkor för webbplatsen

Rätten till text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av Tullen eller någon annan namngiven informationslämnare.

Webbplatsens textmaterial får användas och det är tillåtet att länka till materialet i sådana sammanhang som överensstämmer med god sed, förutsatt att källan uppges.

Bilder på webbplatsen får inte manipuleras eller redigeras utan tillstånd.  Bilderna får inte utnyttjas på ett sätt som är otillbörligt eller strider mot god sed. Bilderna får inte heller användas för marknadsföring och reklam eller för andra kommersiella ändamål.  Användaren får inte överlåta publiceringsrätten till en tredje part.

Man har på alla sätt strävat efter att webbplatsens innehåll är korrekt och aktuellt. Tullen ansvarar inte för kostnader eller skador som förorsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Tullen ansvarar inte heller för olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.