Hoppa till innehåll

Anvisning för källförteckning

Statistikuppgifter som Tullen publicerat kan användas fritt. Det är dock god praxis att nämna Tullen som informationskälla. Vi önskar att rekommendationen från Finlands officiella statistik (FOS) används i källmarkeringarna. Hänvisningar till statistikuppgifterna ska göras på olika sätt beroende på om de hör till Finlands officiella statistik eller inte. FOS-statistiken känner man igen via FOS-logon i webbpublikationen och pdf-filen. Tullens FOS-statistik är preliminär statistiken och månadsstatistiken över utrikeshandeln med varor samt enhetsvärdeindex och volymindex för utrikeshandeln med varor.

Tullens ISSN-nummer för FOS-publikationerna är följande; ISSN 1796-0479 = Finlands officiella statistik (pdf) ISSN 2670-0557 = Preliminär statistik om utrikeshandel med varor (webbpublikation), ISSN 1796-0479 = Finlands officiella statistik (pdf) och ISSN 2342-2327 = Månadsstatistik om utrikeshandel med varor (webbpublikation).

Anvisning för källförteckning för FOS-statistik; webbpublikation eller pdf:

  • Finlands officiella statistik (FOS): Preliminär statistik om utrikeshandel med varor [webbpublikation]. ISSN 2243-4224. Helsingfors: Tullen. [hänvisad: 6.3.2024]. Åtkomstsätt: https://tilastot.tulli.fi/sv/statistiska-publikationer/utrikeshandel-med-varor
  • Finlands officiella statistik (FOS): Preliminär statistik om utrikeshandel med varor [PDF]. ISSN 1796-0479. Helsingfors: Tullen. [hänvisad: 6.3.2024] Åtkomstsätt: https://tilastot.tulli.fi/sv/statistiska-publikationer/utrikeshandel-med-varor

Guide till källförteckning för annan statistik; webbpublikation:

  • Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser [webbpublikation]. Helsingfors: Tullen. [hänvisad: 6.3.2024]. Åtkomstsätt: https://tilastot.tulli.fi/sv/statistiska-publikationer/utrikeshandel-med-varor-enligt-foretagstyper

Anvisning för källförteckning för uppgifter ur Uljas-statistikdatabasen:

  • Källa: Tullens statistikdatabas. Åtkomstsätt: https://uljas.tulli.fi