Hoppa till innehåll

Årsförändringar

OBS! Listan av ändringar uppdateras ännu. Vi rekommenderar er att följa sidan eller att prenumerera Intrastat-nyhetsbrev som innehåller information om aktuella ärenden och kommande ändringar, skickade behändigt till er e-post.

Ändringar i 2024:

Kombinerade Nomenklaturen 2024

I den Kombinerade Nomenklaturen (KN) tillkommer några ändringar. På Tullens webbplats KN-nomenklatur är listade:

 • en länk till Kombinerade Nomenklaturen 2024 i Europeiska unionens officiella tidningen
 • korrelationstabellen mellan 2023 och 2024 års KN
 • KN varukoder och annan kvantitet 2024
 • nya koder KN 2024
 • avlagda koder KN 2024

Kombinerade Nomenklaturen 2024 ska publiceras i Excel-fil så snabbt som möjligt.

Införsel och utförsel av virke (CN 4403), annan kvantitet

Antalet virke, tillhörande grupp CN 4403 (virke, oarbetad, även barkat eller befriat från splintved eller grovt sågat på två eller fyra sidor) deklareras i barkfria kubikmeter (MTQ.) Läs mera om omvandlingen på sidan införsel och utförsel av virke.

Ändringar i 2023:

 • De allmänna tröskelvärdena för uppgiftsskyldigheten ändras: 800 000 euro vid införsel och 800 000 euro vid utförsel.

Kombinerade Nomenklaturen 2023

I den Kombinerade Nomenklaturen (KN) tillkommer några ändringar. På Tullens webbplats KN-nomenklatur är listade:

 • korrelationstabellen mellan 2022 och 2023 års KN
 • nya koder KN 2023
 • avlagda koder KN 2023

Kombinerade Nomenklaturen 2023 ska publiceras så snabbt som möjligt.

Ändringar i 2022:

Användningen av TYVI Pro-tjänsten upphör vid Intrastat-deklarering

Användningen av Postens TYVI Pro-tjänst upphör vid Intrastat-deklarering 31.12.2022. Intrastat-deklarationer som gäller 2023 kan inte skickas via Postens TYVI Pro-tjänst från och med 1.1.2023.

Nya Intrastat-deklarationerna som gäller 2023 kan från och med 1.1.2023 endast skickas via Tullens Intrastat-deklarationstjänst eller genom direkt meddelandedeklarering.

Intrastat-deklarationstjänsten är Tullens egen avgiftsfria tjänst där du antingen kan fylla i ett digitalt formulär eller ladda upp en formbunden ASCII- eller CSV-fil. Du kan läsa mer om de specifika filformaten och om hur du använder tjänsten på Tullens webbplats. Du behöver Suomi.fi-fullmakter för att logga in i tjänsten.

Vid direkt meddelandedeklarering skickar deklaranten meddelanden i XML-format till Tullen. För att kunna skicka meddelanden behöver företag ett certifikat från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Läs mer om meddelandedeklarering.

Intrastat-deklarationer som gäller år 2022 och som skickats via TYVI Pro-tjänsten korrigeras fram till mitten av augusti 2023 kan korrigeras fram till mitten av augusti 2023.

Om TYVI Pro-användarkoden inte är giltig efter 31.12.2022 kan deklarationerna endast ändras eller korrigeras med hjälp av korrigeringsblanketten på Tullens webbplats.

Obs! Deklarationer som gäller perioden 2022/12 kan lämnas via TYVI Pro i januari 2023 (inlämningsdatum 13.1.2023) endast om TYVI Pro-användarkoden fortfarande är giltig.

 • Tullens TYVI-tjänst avtal med Post Messaging löper ut den 31 maj 2022. Detta betyder att TYVI Lite (Suomi.fi) inloggning, användning av den elektroniska blanketten och användning av korrigeringsblanketten avslutas för TYVI Lite användare 31.5.2022.
  Fr.o.m. 1.6.2022: Posti Messaging fortsätter TYVI-tjänsten som operatör endast för TYVI Pro användare fram till 31 december 2022. Det är möjligt att uppladda filer och korrigera deklarationer för TYVI Pro användare till slutet av år 2022.
 • Det allmänna tröskelvärdet för uppgiftsskyldigheten ändras: 700 000 euro vid införsel och 700 000 euro vid utförsel
 • Intrastat-rapporteringsskyldighet för import kommer att fastställas från och med statistikåret 2022 i enlighet med de kvalitetskriterier som definieras av Tullens statistik. Kriterierna kommer att definieras under början av år 2022. Från och med hösten 2022 avskaffas rapporteringsskyldigheten för de företag vars importdata mottas från andra medlemsländer med acceptabel kvalitet gällande statistiska ändamål.
 • I den Kombinerade nomenklaturen (KN) tillkommer många ändringar
 • Transaktionstyp
  • tillkommer några ändringar
  • den nya kodlistan är på Tullens webbplats Uppdelning efter typ av transaktion (riktgivande konverteringsnyckel mellan åren 2021 och 2022)
  • de nya koderna tas i bruk från statistikperioden 2022/01
 • Nya filbeskrivningar för ASCII- och CSV-files som används i Tullens Intrastat-deklarationstjänst har nu publicerats på Tullens webbplats Intrastat-deklarationstjänsten.
  • Filbeskrivningar ändras för de nya uppgifter som samlas in vid export (handelspartners momskod och ursprungsland). Definitioner om vad som avses med dessa uppgifter har nu lagts till på vår webbplats på Uppgifter som gäller deklarationen. År 2021 är det frivilligt att ange dessa uppgifter. År 2022 blir det obligatoriskt. Du kan läsa mer om moderniseringen av Intrastat på Intrastats framtid.

Ändringar i 2021:

Förenade kungariket (på engelska: UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) trädde ut ur Europeiska unionen (EU) den 31 januari 2020

Förenade kungariket består av Storbritannien och Nordirland. Vi rekommenderar att följa situationen: Brexit för företag.

 • Förenade kungarikets officiella landskod är GB vid Intrastat-deklarationer fram till utgången av år 2020.
 • Vid tulldeklarering har ön Storbritannien den officiella landskoden GB – Förenade kungariket (utom Nordirland). OBS! GB inte vid Intrastat-deklarationer från och med den 1 januari 2021.
 • Nordirland är en del av Förenade kungariket, men inte av ön Storbritannien. Från och med den 1 januari 2021 har Nordirland den officiella landskoden XI vid Intrastat-deklarationer.

Ett undantag vid Intrastat-deklarering

Varorna har lämnat ön Storbritannien år 2020 och anländer till Finland i januari 2021 och deras unionsstatus bevisas:

 • En Intrastat-deklaration lämnas in för statistikperioden 12/2020 för unionsvaror som har lämnat ön Storbritannien år 2020, även om de anländer till Finland i januari 2021.
 • Unionsvaror som har lämnat ön Storbritannien år 2020 kan deklareras som varor som anländer från ett annat EU-medlemsland för 2021 års statistikperioder, och då är avsändningslandet det andra EU-medlemslandet (inte GB), och ursprungslandet är GB.

Suomi.fi-identifiering används år 2021, Katso-identifiering upphör den 31 mars 2021

Tullkunder som fortfarande använder Katso-identifikation får en tidsfrist fram till den 31 mars 2021 för övergången till tjänsten Suomi.fi, som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller. Den förlängda tiden är avsedd för kunder som inte själv kan ta Suomi.fi-identifikation och -fullmakter i bruk. Dessa kunder hos Tullen är främst utländska företag och personer. Tullens övriga kunder övergår till Suomi.fi-identifikation senast den 31 december 2020.

Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna ersätter Katso-identifikationen.

Vid Suomi.fi-inloggning används stark personlig autentisering, vilket innebär nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Personer som inger Intrastat-deklarationer behöver en elektronisk fullmakt innan de kan upprätta deklarationer. Fullmakten ges av verkställande direktören eller en annan person med firmateckningsrätt vid företaget. Befullmäktigandet görs i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Vid Intrastat-deklarering används fullmakten Statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer.

Mera information på Suomi.fi-webbplatsen:

Kundstöd för företag och organisationer:

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kundtjänst för organisationer, organisaatiopalvelut(at)dvv.fi, tfn 0295 535 115 (kl. 10–15)

I den Kombinerade nomenklaturen (KN) tillkommer några ändringar som är listade på Tullens webbplats

Konverteringsnyckeln som ska användas för KN-nomenklaturerna för åren 2020 och 2021 Kombinerade nomenklaturen KN

En betydande förändring sker i deklarationssätten för Intrastat: EDI-deklareringen upphör 9/2021

Mera information om de deklarationssätt som kan användas finns på Tullens webbplats Hur inlämnas en Intrastat-deklaration?

Två nya uppgifter kommer att samlas in med Intrastatdeklarationer om utförsel hösten 2021

I deklarationen ska man ange handelspartnerns momsnummer (t.ex. köparen/mottagaren av varan i det andra medlemslandet) och ursprungsland (jfr. ursprungsland vid införsel). Specifika definitioner om vad som avses med dessa uppgifter har nu lagts till på vår webbplats på Uppgifter som gäller deklarationen. År 2021 är det frivilligt att ange dessa uppgifter. År 2022 blir det obligatoriskt. Du kan läsa mer om det framtida informationsutbytet mellan EU-länderna (FRIBS-grundförordningen (EU) 2019/2152) på Intrastats framtid.