Hoppa till innehåll

Ankommande fartyg till Finlands hamnar månatligen och veckovis

I figur 1 visas antalet fartyg som anlände till finska hamnar månatligen samt förändring i procent jämfört med motsvarande månad året innan. I juni 2024 anlände 2 507 fartyg till finska hamnar, vilket var 1,7 procent mer jämfört med motsvarande månad året innan.

I figur 2 visas den sammanlagda nettodrägtigheten av fartyg som anlände till finska hamnar månatligen samt förändring av den sammanlagda nettodräktigheten jämfört med motsvarande månad året innan. Nettodräktigheten är ett mått på ett fartygs last- och passagerarutrymmens volym. Nettodräktigheteten av fartyg som anlände till finska hamnar i juni var 34,0 miljoner (NT), vilket var 10,3 procent mer jämfört med motsvarande månad året innan.

I bilagan visas antal anlända fartyg till finska hamnar veckovis från och med 1.1.2019 samt förändring i procent av antalet fartyg veckovis jämfört med motsvarande vecka året före.

Som källa till uppgifterna har använts från PortNet-systemet insamlad data som inte är särskilt granskad för statistikändamål.

Figur 1. Ankommande fartyg till finska hamnar per månad 2021-2024. Antal fartyg (st) och förändring (%) jämfört med motsvarande månad året innan. Innehållet förklaras i texten.

Figur 2. Nettodräktighet (NT) av ankommande fartyg till finska hamnar och nettodräktighetens förändring (%) jämfört med motsvarande månad året innan. Innehållet förklaras i texten.

OBS: Nettodräktighet, förkortat NT från det engelska net tonnage, baseras på lastutrymmenas volym. Ett fartygs nettodräktighet förändras inte. NT ökar då större fartyg besöker någon hamn och minskar om mindre fartyg anländer.

Bilagor

Ankommande fartyg till finska hamnar per vecka (xlsx, 18 kB)

Ankommande fartyg till finska hamnar per vecka 2019-2024. Antal fartyg (st) och ändring i (procent) jämfört med motsvarande vecka året innan.