Hoppa till innehåll

Länderstatistik, åren 2019 - 2022

Tidigare länderstatistik kan beställas från Statistikservicen.

Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (maat) - Handelsomsattning (länder) - Trade (countries) 2022 (xlsx, 379 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2022 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2022 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2022 29.8.2023


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2021 (xlsx, 378 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2021 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2021 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2021 31.8.2022


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2020 (xlsx, 372 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2020 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2020 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2020 31.8.2021


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2019 (xlsx, 372 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2019 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2019 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2019 31.8.2020


Importen enligt avsändningsländer

Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2022 (xlsx, 153 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2022 - Importen enligt avsändningsländer år 2022 - Imports by countries of consignment in 2022 29.8.2023


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2021 (xlsx, 154 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2021 - Importen enligt avsändningsländer år 2021 - Imports by countries of consignment in 2021 31.8.2022


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2020 (xlsx, 151 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2020 - Importen enligt avsändningsländer år 2020 - Imports by countries of consignment in 2020 31.8.2021


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2019 (xlsx, 150 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2019 - Importen enligt avsändningsländer år 2019 - Imports by countries of consignment in 2019 31.8.2020


Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2022 (xlsx, 981 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2022 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2022 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2022 29.8.2023


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2021 (xlsx, 973 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2021 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2021 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2021 31.8.2022


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2020 (xlsx, 970 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2020 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2020 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2020 31.8.2021


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2019 (xlsx, 970 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2019 (korjattu) - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2019 (korrigerad) - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2019 (corrected) 11.10.2020


Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2022 (xlsx, 247 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2022 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2022 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2022 29.8.2023


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2021 (xlsx, 245 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2021 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2021 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2021 31.8.2022


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2020 (xlsx, 243 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2020 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2020 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2020 31.8.2021


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2019 (xlsx, 239 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2019 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2019 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2019 31.8.2020