Hoppa till innehåll

Tidtabellen för inlämning av Intrastat-deklarationer

Intrastat-deklaration ska inlämnas senast den 10 vardagen efter statistikmånaden.

Du kan prenumerera en förhandsinvändning av Intrastat händigt till din e-post. Du får den två arbetsdagar före den officiella inlämningsdagen.

Inlämningsdagar 2024

Statistikperiod Sista inlämningsdag
Januari 14.02.2024
Februari 14.03.2024
Mars 12.04.2024
April 16.05.2024
Maj 14.06.2024
Juni 12.07.2024
Juli 14.08.2024
Augusti 13.09.2024
September 14.10.2024
Oktober 14.11.2024
November 16.12.2024
December 16.01.2025