Hoppa till innehåll

Bulknedladdning Rest API

Data och tillhörande metadata för Tullens utrikeshandelsstatistik med varor kan hämtas i maskinläsbart format som bulknedladdning via Microsoft Azure Blob storage Rest API –programmeringsgränssnitt.

Filerna är i CSV-format och data är tillgängligt från och med år 2022. Det nedladdningsbara materialet innehåller uppgifterna för den preliminära statistiken och för den detaljerade statistikens del data enligt KN-klassificeringen.

Materialet uppdateras två gånger per månad, samtidigt som den preliminära statistiken och månadsstatistiken publiceras. Statistikens metodbeskrivning finns i kvalitetsdeklarationen.

Filer för nedladdning (.csv)

Utrikeshandelsstatistik med varor enligt KN-nomenklaturen:

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor:

Koduppsättningar:

Rest API

Filerna är tillgängliga för bulknedladdning från Microsoft Azure Blob storage Rest API programmeringsgränssnittet på webbadressen:
https://stttcglb01uljas001.blob.core.windows.net/uljas

Microsoft Azure Blob services Rest API dokumentation finns här:
https://learn.microsoft.com/en-us/rest/api/storageservices/blob-service-rest-api

Statistikdata kan fritt användas förutsatt att Tullen som källa anges.

Tullen tillhandahåller tjänsten i befintligt skick och tar inte ansvar för eventuella störningar eller för produkter som baseras på tjänsten.