Hoppa till innehåll

Suomi.fi-fullmakter

Om du har en finsk personbeteckning kan du identifiera dig med

  • nätbankskoder
  • mobilcertifikat (dvs. med en mobiltelefon vars SIM-kort har försetts med ett mobilcertifikat) eller med
  • certifikatkort (identitetskort utfärdat av polisen, organisationskort utfärdat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller yrkeskort för social- och hälsovården).

En elektronisk fullmakt är nödvändig för personer som inger Intrastat-deklarationer. Fullmakten ges i Suomi.fi-fullmakter av verkställande direktören eller en annan person med firmateckningsrätt vid företaget.

Vid Intrastat-deklarering används fullmakten Intrastat-statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer.

Ombud befullmäktigas också i Suomi.fi-fullmakter

Om du anlitar ett ombud, dvs. en representant, vid Intrastat-deklarering, ska du befullmäktiga ombudet elektroniskt i Suomi.fi-fullmakter genom att ge företaget som fungerar som ombud ärendefullmakt (Intrastat-statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer).

Ombudets verkställande direktör eller en annan person med firmateckningsrätt vid företaget ska sedan ännu ge representationsfullmakt (Intrastat-statistikdeklarationer om handeln mellan EU:s medlemsländer) till de personer som upprättar deklarationerna.

Utländska medborgares Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid Intrastat-deklarering

Finländska företags firmatecknare som är utländska medborgare och inte har en finsk personbeteckning, ska ta i bruk en identifieringstjänst för utländsk medborgare (UID) i Finnish Authenticator-identifieringstjänsten.

Gör en ansökan för att registrera fullmakt i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande. För att du ska kunna ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter, ska det utländska företaget i fråga vara registrerat i Finland. Det rekommenderas att företag väljer fullmaktsrätt som fullmaktstyp, så att det i fortsättningen är möjligt att sköta befullmäktigandet på egen hand för företagets eller samfundets räkning i Suomi.fi-tjänsten. Med fullmaktsrätt kan företag själva befullmäktiga ombud elektroniskt i Suomi.fi-fullmakter.

UID-identifieringskod ska sökas innan man ansöker om fullmakter. Personen som befullmäktigas ska också ha en UID-identifieringskod, om man inte har finsk personbeteckning.

Mera information om identifiering och befullmäktigande

En fullmakt är giltig en viss bestämd tid eller tills den återkallas.
Du kan kontrollera giltigheten av din fullmakt i Suomi.fi-fullmakter -tjänsten och se till att Intrastat-rapporteringen är smidig.

Kundstöd för företag och organisationer

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kundtjänst för organisationer, kl. 10–15, organisaatiopalvelut(at)dvv.fi, tfn 0295 535 115

Frågor?

Intrastat
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav