Hoppa till innehåll

CPA-produktklassificering

Classification of Products by Activities, CPA

CPA är ett klassificeringssystem för varor och tjänster som används av Europeiska unionen.

I CPA- statistiken framgår importens och exportens struktur enligt produkter efter näringsgren. Uppgifterna enligt CPA-klassificeringen härleds från KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN).

År 2009 togs CPA2008 i bruk, den baserar sig på Europeiska parlamentets och rådets förordning (EG) Nr 451/2008. I den äldre statistiken har man använt CPA2002.

Från och med 2021 års statistik publiceras utrikeshandels uppgifter även med CPA2015, som baserar sig på Kommissionens Förordning (EU) nr 1209/2014.

Klassificeringar enligt varor, näringsgren och varornas användningsändamål används främst för att beskriva hela importens och exportens struktur och utveckling utan landsvisa specifikationer. Uppgifterna produceras trots det även landsvis. I statistiken enligt denna indelning finns endast värdeinformation.

CPA-produktklassificering

CPA2015-produktklassificering (xlsx, 232 kB)

CPA2015-produktklassificering - klassificeringen i sin helhet


CPA2008-produktklassificering (xlsx, 227 kB)

CPA2008-produktklassificering - klassificeringen i sin helhet


CPA2002-produktklassificering (xlsx, 11 kB)

CPA2002-produktklassificering, ett urval av produktklasserna