Hoppa till innehåll

Publiceringskalender för statistik om utrikeshandel med varor

Tullen ger ut statistikpublikationer om FOS-statistik (Finlands officiella statistik) månadsvis och Uljas statistikdatabasen uppdateras med samma tidtabell. Det exakta månatliga publiceringsdatumet definieras för preliminära statistiken, den detaljerade månadsstatistiken samt för indexserier om utrikeshandeln med varor i november året innan.

Preliminära statistiken publiceras senast 40 dagar efter utgången av statistikmånaden och den detaljerade månadsstatistiken om utrikeshandel med varor senast 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.

Publiceringsdatum för FOS-Statistik

Publiceras på den avgivna dagen kl. 9.

Statistikmånad Preliminär statistik
Preliminära index
ULJAS
Månadsstatistik
Index
ULJAS
April 2024 6.6.2024 28.6.2024
Maj 2024 5.7.2024 29.7.2024
Juni 2024 7.8.2024 28.8.2024
Juli 2024 6.9.2024 27.9.2024
Augusti 2024 7.10.2024 29.10.2024
September 2024 6.11.2024 28.11.2024
Oktober 2024 5.12.2024 31.12.2024
November 2024 8.1.2025 29.1.2025
December 2024 6.2.2025 27.2.2025

Tidtabellen för uppdatering av Uljas-statistikdatabasen

I Uljas-statistikdatabasen publiceras data i regel samtidigt som statistikpublikationen i fråga offentliggörs. Utöver data för den preliminära statistiken, den detaljerade månadsstatistiken och indexserierna, publiceras data i statistikdatabasen även t. ex för statistik över utrikeshandeln enligt företagets storleksklass. Data finns även landsskapsspecifikt över utrikeshandeln med varor. Data är tillgängligt enligt olika klassificeringar. Gällande logistikstatistik, uppdateras uppgifterna enbart i statistikdatabasen. All data i statistikdatabasen är tillgängligt även på svenska.

Publiceringstidtabell för logistikstatistik i Uljas-statistikdatabasen::

  • Transportstatistik publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Transittransporter publiceras ca 30 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Gränstrafik publiceras inom sju veckor efter utgången av statistikmånaden.

Övriga statistiska publikationer och översikter publiceras enbart på finska.