Hoppa till innehåll

Läs mer

Nationalbibliotekets Doria publikationsarkivtjänst
Årspublikationer för utrikeshandelsstatistik med varor 1856-2003

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf