Hoppa till innehåll

NACE/TOL-näringsgrensstandard

Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes, NACE

NACE är en klassifikation efter näringsgren av enheter som idkar ekonomisk verksamhet. TOL 2008 baserar sig på EU:s näringsgrensindelning NACE Rev.2 som föreskrivs i Europeiska gemenskapens förordning (EG) nr1893/2006. TOL2008 följer NACE Rev.2 ända till fyrsiffernivå. Den femsiffriga nivån är en nationell specificering. Från och med 2009 års statistik ersätter de nya klassificeringarna näringsgrensindelningarna NACE Rev.1.1 och dess nationella version TOL2002, som användes till och med år 2008.

NACE-statistiken innehåller uppgifter enligt företagens näringsgren.

Klassificeringar enligt varor, näringsgren och varornas användningsändamål används främst för att beskriva hela importens och exportens struktur och utveckling utan landsvisa specifikationer. Uppgifterna produceras trots det även landsvis. I statistiken enligt denna indelning finns endast värdeinformation.

NACE-näringsgrensstandard

NACE Rev.2 näringsgrensstandard (xlsx, 46 kB)

NACE Rev.2 näringsgrensstandard - klassificeringen i sin helhet


NACE Rev.1.1 näringsgrensstandard (xlsx, 12 kB)

NACE Rev.1.1 näringsgrensstandard - ett urval av näringsgrenarna