Hoppa till innehåll

Trafik med tunga fordon vid östra landgränsens tre största gränsövergångsställen 2021-2023

Rysslands attack mot Ukraina har haft en markant inverkan på omfattningen av trafiken med tunga fordon vid östra gränsen. EU:s beslut gällande omfattande, gradvist utvidgade sanktioner och företagens frivilliga beslut om att begränsa handeln med Ryssland samt Rysslands rekommendationer för sina företag om utrikeshandeln medförde omgående ändringar på antalet tunga fordon vid Finlands östra landgräns. De första sanktionerna mot Ryssland som gällde export och transitering av varor trädde i kraft februari 2022.

Enligt Statsrådets beslut stängdes gränsövergångsställena vid östra gränsen 18.11.2023 helt. Gränsövergångsstället vid Vaalimaa öppnades kort 14-15.12.2023 varefter har hela östgränsen varit stängd med undantag för Vainikkala gränsövergångsställe som hålls fortsättningsvis öppet för godstågstrafik. Mera information om stängningen av gränsövergångsställena vid östra gränsen: Gränsövergångsställena vid östgränsen hålls stängda tills vidare.

Tullen har samlat in uppgifter om ändringen i antalet tunga fordon vid östra gränsens tre största gränsövergångsställen under åren 2021-2023. Med tunga fordon avses lastbilar med både last eller utan samt tunga fordon utan släp eller med semi- eller fulltrailers. Uppgifterna har hämtats ur Tullens datasystem och de är inte särskilt granskade för statistikändamål.

I figur 1 visas ankommande och avgående antal tunga fordon veckovis sammanlagt vid Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra gränsövergångsställen under åren 2021-2023 tills gränsen stängdes. I november år 2023, under vecka 45 var antalet övergångar 1 020 stycken. Under motsvarande vecka år 2022 var antalet övergångar 1 855 och under motsvarande vecka år 2021 var antalet 7 263 stycken.

Figur 1. Ankommande och avgående antal tunga fordon sammanlagt vid gränsövergångsställena Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra veckovis år 2021-2023, antal (st). Innehållet förklaras i texten.