Hoppa till innehåll

Översikter per land och landgrupp

Producent: Tullen

I landsöversikterna över utrikeshandeln presenteras de senaste varugruppsspecifika uppgifterna om handeln mellan Finland och ett annat land. Motsvarande översikter kan också upprättas över olika landgrupper (t.ex. EU-länder, utvecklingsländer, Latinamerika etc.).

Publikationen finns enbart på finska.

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf