Hoppa till innehåll

Trepartshandel

Med trepartshandel avses en situation där en vara säljs två gånger så att handelspartnerna är företag som är registrerade som momsskyldiga i olika medlemsländer. Därtill transporteras varan från ett medlemsland (första försäljningslandet) till ett annat (andra inköpslandet). Sådana varuleveranser statistikförs om varan fysiskt införs till eller utförs från Finland (ex. 1). Om detta villkor inte uppfylls, deklareras leveransen inte i statistikdeklarationen (ex. 2).

Ett finländskt företag (FI) säljer varor till ett belgiskt företag (BE), som säljer dem vidare till ett tyskt företag (DE). Varorna levereras direkt från Finland till Tyskland.

Det finländska företaget FI avger en Intrastat-deklaration för varuleveransen. Obs! Bestämmelselandet är Tyskland.

Ett finländskt företag (FI) säljer varor till ett belgiskt företag (BE), som säljer dem vidare till ett tyskt företag (DE). Varorna levereras direkt från Finland till Tyskland.

Det finländska företaget FI avger en Intrastat-deklaration för varuleveransen. Obs! Bestämmelselandet är Tyskland.

Ett finländskt företag (FI) köper varor från ett svenskt företag (SE) och säljer dem vidare till ett tyskt företag (DE). Varorna levereras direkt från Sverige till Tyskland.

Det finländska företaget FI avger ingen Intrastat-deklaration för varuleveransen.

Ett exempel av handel som är inte är trepartshandel

Ett finskt företag FI säljer varor till ett tyskt företag DE. Varorna levereras till Tjeckien. Det här är inte en trepartshandel eftersom varorna inte vidaresäljs mellan dessa två EU-länder. Bestämmelselandet i utförseldeklarationen är CZ. Handelspartnerns momsnummer är det tjeckisk (CZ) företagets momsnummer (mottagare av varorna i ett annat EU-land). Om momsnumret inte är känt anges QV999999999999.