Hoppa till innehåll

Införsel och utförsel av virke (CN 4403)

Baserat på Naturresursinstitutet (Lukes) behov och önskemål rapportera antalet virke, tillhörande i grupp CN 4403 (virke, oarbetad, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor) i barkfria kubikmeter (MTQ.)

Det är frivilligt att deklarera nettovikten. Om du däremot deklarerar nettovikten ska den deklareras utan bark också.

Använda följande divisorer för att omvandla råvirke mätt med bark till barkfri:

KN-kod Divisor
4403 11 00 1,14
4403 12 00 1,14
4403 21 10 1,14
4403 21 90 1,15
4403 22 00 1,15
4403 23 10 1,12
4403 23 90 1,15
4403 24 00 1,15
4403 25 10 1,14
4403 25 90 1,15
4403 26 00 1,15
4403 41 00 1,15
4403 42 00 1,15
4403 49 10 1,15
4403 49 35 1,15
4403 49 85 1,15
4403 91 00 1,15
4403 93 00 1,15
4403 94 00 1,15
4403 95 10 1,12
4403 95 90 1,16
4403 96 00 1,16
4403 97 00 1,15
4403 98 00 1,14
4403 99 00 1,15

Exempel:

  • Ett företag importerar 3000 m3 sågtimmer av furu (KN-kod 4403 21 10) från Sverige till Finland. Kvantiteten i kubikmeter har mätts enligt obarkat virke. Kubikmeter omvandlas till barkfritt genom att dividera siffran med divisorn 1,14 för CN-koden 4403 21 10.
  • 3000 m3: 1,14 = 2632 m3
  • I statistikdeklarationen anges 2632 m3 som annan kvantitet (MTQ).