Hoppa till innehåll

Avsändningsland (införsel) /bestämmelseland (utförsel)

Avsändnings- och bestämmelselandet bestäms av varornas fysiska rörelse.

Undantag vid utförsel av sjödugliga fartyg och flygplan (över 2000 kg) är bestämmelselandet det medlemsland där det företag som övertar den ekonomiska äganderätten är etablerat. Vid införsel är avsändningslandet det medlemsland där det företag som överlåter den ekonomiska äganderätten är etablerat.

Avsändningslandet och bestämmelselandet ska anges med följande landskoder (inom parentes står områden som ska inkluderas i statistikdeklarationen):

 • AT Österrike
 • BE Belgien
 • BG Bulgarien
 • CY Cypern (inkl. de brittiska suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia)
 • CZ Tjeckien
 • DE Tyskland (inkl. Helgoland)
 • DK Danmark
 • EE Estland
 • ES Spanien (inkl. Balearerna)
 • FR Frankrike (inkl. Korsika och Monaco)
 • GR Grekland
 • HR Kroatien
 • HU Ungern
 • IE Irland
 • IT Italien (inkl. Sicilien och Sardinien)
 • LT Litauen
 • LU Luxemburg
 • LV Lettland
 • MT Malta
 • NL Nederländerna
 • PL Polen
 • PT Portugal (Azorerna och Madeira)
 • RO Rumänien
 • SE Sverige
 • SI Slovenien
 • SK Slovakien
 • XI Nordirland

Följande områden, som lämnats utanför EU:s momssystem, omfattas inte av Intrastat-systemet. Uppgifterna om handeln mellan Finland och nedannämnda områden samlas in genom förtullningsförfarandet. Landskoden som ska anges i deklarationen står ovan efter områdets namn. Uppgifterna som erhålls från tulldeklarationer överförs till moderlandets statistik efter landskod, om regionen/landet inte har en separat landskod.

 • Kanarieöarna (ES)
 • De franska transoceana departementen, dvs. franska Guayana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte ja Saint-Martin (FR)
 • Livigno, kommunen Campione d'Italia, Lugano-sjöns till Italien hörande vattenområden
 • de territorialvatten i Luganosjön som hör till Italien (IT)
 • Agio O'ros dvs. Athosberget (GR)
 • Büsingens området (CH)
 • Ceuta (XC)
 • Melilla (XL)
 • San Marino (SM)
 • Vatikanstaten (VA)
 • Andorra (AD)
 • Gibraltar (GI)
 • Färöarna (FO)
 • Grönland (GL)

Exemplar av anmälning på avsändnings- och bestämmelseland

Exemplar där avsändningslandet inte ändras

Ett finländskt företag (FI) köper varor från ett svenskt företag (SE). Varorna levereras till Finland från Tyskland. Som avsändningsland anges DE (Tyskland), fastän fakturan kommer från det svenska företaget.

Varorna transporteras från Tyskland till Nederländerna för frakt till Finland. Avsändningslandet är Tyskland (DE).

Ett exempel där bestämmelselandet ändras inte

Ett finländskt företag (FI) säljer varor till ett svenskt företag (SE). Varorna levereras direkt från Finland till Frankrike. Som bestämmelseland anges FR (Frankrike), fastän fakturan sänds till det svenska företaget.

Exemplar på fall där avsändningslandet ändras

Varorna levereras från Tyskland till Nederländerna för förädling. De färdiga produkterna införs till Finland. Det tyska företaget DE fakturerar det finska företaget FI för de färdiga produkterna. Avsändningslandet är Nederländerna (NL).

Varor levereras från Tyskland till ett försäljningslager i Nederländerna. Varorna från lagret säljs och levereras till Finland. Avsändningslandet är Nederländerna (NL).