Hoppa till innehåll

Utrikeshandel med varor enligt företagstyper

Producent: Tullen

Tullen producerar data för utrikeshandeln med varor även enligt företagsperspektiv. Export och import av varor presenteras klassificerad enligt företagens olika egenskaper.

I statistiken klassifceras företagens utrikeshandel enligt följande egenskaper:

  • Storleksklass; små, medelstora och stora företag
  • Ägartyp: privata inhemska företag, utrikesägda företag och den statliga sektorn.
  • Koncentration; exportens och importens koncentration enligt företagens storleksklass

Uppgifterna har i statistiken presenterats enligt produktklass (CPA) och näringsgren (NACE). Uppgifterna om koncentrationen har även presenterats enligt handelspartner och geografiskt område.

Utrikeshandel med företag enligt storleksklass produceras kvartalvist. Årsvis publiceras uppgifter om statistiken över utrikeshandelns koncentration per företag och ägartyp.

Publikationen finns enbart på finska.