Hoppa till innehåll

Byggnads- och andra projektleveranser

Med projektleveranser till byggnadsprojekt avses leverans av utrustning och apparater på basis av ett avtal om byggnads- och ingenjörsarbete. Leveransen omfattar också monterings- och sammansättningsarbeten i bestämmelselandet. Som byggnadsprojekt klassificeras en hel industrianläggning eller motsvarande byggnadsobjekt.

En varuleverans till byggnadsprojekt o.d. sker vanligtvis i flera partier antingen under en eller flera kalendermånader. Flera underleverantörer kan fungera som varuleverantör och importör. Projektavtalen ingås i allmänhet med den s.k. nycklarna i handen-principen, då totalpriset innefattar alla kostnader, också värdet på sammansättningsarbeten o.d. samt värdet på olika tjänster. Faktureringen kan ske som engångsfakturering, men också i flera rater.

Till statistiken ska man anmäla endast varuleveranser vid projektutförsel- och införsel, men inte andra kostnader som eventuellt ingår i totalpriset. Sådana kostnader är bl.a. monterings- och installationskostnader samt logi och resekostnader. Statistikföring sker enligt proformavärdet separat för varje varuleverans. Varuleveransernas värde uppskattas om de inte har specificerats i avtalet. Byggnads- och andra projektleveransers statistikperiod bestäms enligt varornas leveransmånad.

Det kan uppstå problem vid fastställande av varukod och vid angivande av värde och nettovikt. Före inlämning av statistikdeklaration kan de företag som slutit projektavtal ta kontakt med Tullens statistikenhet och komma överens om principerna för inlämning av uppgifter. Frågor som ska redas ut är bl.a. projektets omfattning och längd, eventuella underleverantörer, noggrannhet vid inlämning av statistiska uppgifter osv.


Exempel

Ett finländskt företag (FI) har ingått ett projektavtal med ett estniskt företag (EE). Avtalet omfattar också varuleveranser från Estland till Finland under mars månad till ett värde av 100 000 euro. Projektet faktureras i tre rater: 40 % i januari, 50 % i mars och 10 % i juni.

Varorna ska deklareras med en statistikdeklaration vid den tidpunkt då de anländer till Finland, dvs. i mars månads deklaration. Som värde anges varornas helhetsvärde 100 000 euro.

Obs! Fakturor som inte innefattar samtidig varuleverans deklareras inte.


Varorna för ett byggnadsprojekt statistikförs med transaktionskod 80, om det inte ges en separat faktura på varorna, utan fakturan ges på hela avtalet. Om det ges separata fakturor för varorna, statistikförs varuleveranserna med transaktionskod 11.