Hyppää sisältöön

Rakennus- yms. projektitoimitukset

Rakennusprojekteihin suuntautuvilla projektitoimituksilla tarkoitetaan tarvikkeiden ja laitteiden toimittamista rakennus- ja insinöörityötä koskevan sopimuksen perusteella. Toimitukseen sisältyy myös kohdemaassa tehtävä asennus- ja kokoonpanotyö. Rakennusprojektiksi luokitellaan kokonainen teollisuuslaitos tai vastaava rakennuskohde.

Tavaran toimitus rakennus- ym. projektiin tapahtuu tavallisesti useassa erässä joko saman kalenterivuoden tai useamman vuoden aikana. Tavaran toimittajina tai tuojina voi olla useita alihankkijoita. Projektisopimukset solmitaan yleensä ns. avaimet käteen -periaatteella, jolloin kokonaishintaan sisältyvät kaikki kustannukset, myös kohdemaassa suoritettavan kokoonpano- yms. työn arvo sekä erilaisten palvelujen arvo. Laskutus voi tapahtua kertalaskutuksena, mutta myös useassa erässä.

Tilastoihin ilmoitetaan vain projektiviennin ja -tuonnin tavaratoimitukset, mutta ei kokonaishintaan mahdollisesti kuuluvia muita kustannuksia. Tällaisia ovat mm. kokoonpano- ja asennuskustannukset sekä majoitus- ja matkakulut. Tilastointi tapahtuu proforma-arvolla kunkin tavaratoimituksen osalta erikseen. Tavaratoimitusten arvo arvioidaan, jos niitä ei sopimuksessa ole eritelty. Tilastointijakso määräytyy tavaratoimituksen kuukauden mukaan.

Ongelmia saattaa ilmoittajalle tulla erityisesti tavaranimikkeen määrittelyssä sekä arvon ja nettopainon ilmoittamisessa. Ennen tilastoilmoitusten antamista voi projektisopimuksen tehnyt yritys olla yhteydessä Tullin tilastointiin ja sopia tietojen ilmoittamisessa noudatettavista periaatteista. Selvitettäviä kysymyksiä ovat mm. projektin laajuus ja sen kesto, mahdolliset alihankkijat, tilastotietojen ilmoitus­tarkkuus jne. 


Esim.

Suomalainen yritys (FI) on tehnyt virolaisen yrityksen (EE) kanssa projekti­sopimuksen, johon kuuluu myös 100 000 euron arvoisia tavaratoimituksia maaliskuun aikana Virosta Suomeen. Projekti laskutetaan kolmessa erässä: tammikuussa 40 %, maaliskuussa 50 % ja kesäkuussa 10 %.

Tavarat ilmoitetaan tilastoilmoituksella silloin, kun ne tulevat Suomeen eli maalis­kuun ilmoituksessa. Arvoksi merkitään tavaroiden kokonaisarvo 100 000 euroa.

Huom. Pelkkiä laskuja ilman tavaratoimitusta ei ilmoiteta.


Rakennusprojektiin toimitettavat tavarat tilastoidaan liiketoiminnan luonne -koodilla 80, jos tavaroista ei anneta erillistä laskua, vaan lasku annetaan koko sopimuksesta. Mikäli tavaroista annetaan erillisiä laskuja, tavaratoimitukset tilastoidaan liiketoiminnan luonne -koodilla 11.