Hyppää sisältöön

CPA-tuoteluokittelu

Classification of Products by Activities, CPA

CPA on Euroopan unionin käyttämä tavaroiden ja palveluiden luokittelujärjestelmä.

CPA-tilastoista käy ilmi tuonnin ja viennin rakenne toiminnan lajin mukaan. CPA-luokituksen mukaiset tiedot johdetaan CN-nimikkeistöstä.

Vuoden 2009 alusta otettiin käyttöön CPA 2008, joka perustuu Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (EY) N:o 451/2008. Vanhemmissa tilastoissa oli käytössä CPA2002.

Vuoden 2021 tilastoista alkaen ulkomaankaupan tilastotiedot julkaistaan myös CPA2015-luokituksella, joka perustuu Komission asetukseen (EU) N:o 1209/2014.

Tuotteisiin, toimialoihin ja tavaroiden käyttötarkoitukseen perustuvia luokituksia käytetään pääsääntöisesti kuvaamaan koko tuonnin ja viennin kehitystä ilman maakohtaista erittelyä. Tiedot tuotetaan kuitenkin myös maakohtaisina. Näiden luokitusten mukaisissa tilastoissa on vain arvotieto.

CPA-tuoteluokittelu

CPA2015-tuoteluokittelu (xlsx, 240 kt)

CPA2015-tuoteluokittelu, luokittelu kokonaisuudessaan


CPA2008-tuoteluokittelu (xlsx, 232 kt)

CPA2008-tuoteluokittelu, luokittelu kokonaisuudessaan


CPA2002-tuoteluokittelu (xlsx, 11 kt)

CPA2002-tuoteluokittelu, valikoidut tuoteluokat