Hyppää sisältöön

Tilastolainsäädäntöä

Suomen ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan unionin lainsäädäntöön ja Suomen kansalliseen tilastolakiin sekä tullilakiin.

Euroopan unionin tilastointia koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan, että tilastot perustuvat tarkoin määriteltyyn normistoon, jota sovelletaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Lisäksi ulkomaankaupan tilastoinnin käytännön soveltamisesta on annettu komission asetuksilla tai päätöksillä yhtenäiset määritelmät ja menetelmät.

Tavaroiden ulkomaankaupan tilastointia koskeva Euroopan unionin lainsäädäntö uusiutui vuoden 2022 vuoden alusta. Uutta lainsäädäntöä sovelletaan ulkomaankaupan tilastoihin tammikuun 2022 tilastotiedoista lähtien.

Alla on lueteltu keskeisimmät tilastointiin liittyvät säädökset. Linkit vievät joko oikeusministeriön ylläpitämään Valtion säädöstietopankkiin, Finlexiin, tai EU:n julkaisutoimiston ylläpitämään EUR-Lex-tietokantaan.

  • Euroopan tilastoja koskevat käytännesäännöt - Komission suositus kansallisten ja yhteisön tilastoviranomaisten riippumattomuudesta, koskemattomuudesta ja vastuuvelvollisuudesta. Lisätietoja käytännesäännöistä Eurostatin sivulla (englanninkielinen). Lataa suomenkieliset käytännesäännöt pdf-muodossa Eurostatin sivulta (englanninkielinen).
  • Maaluokitus - Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2020/1470 tavaroiden ulkomaankauppaa koskevien Euroopan tilastojen maa- ja alueluokituksesta ja muiden yritystilastojen maantieteellisestä jaottelusta. Lue asetus EUR-Lex-sivustolta.
  • Tilastolaki 280/2004. Lue laki Finlex-sivustolta.
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2152 Euroopan yritystilastoista ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla. Lue asetus EUR-Lex-sivustolta.
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1197 Euroopan yritystilastoista ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 nojalla vahvistettavista teknisistä määrittelyistä ja järjestelyistä. Lue asetus EUR-Lex-sivustolta.
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1704 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 täydentämisestä täsmentämällä yksityiskohtaisesti ne tilastotiedot, jotka vero- ja tulliviranomaisten on annettava, ja muuttamalla sen liitteitä V ja VI. Lue asetus EUR-Lex-sivustolta.
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1225 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 mukaista tiedonvaihtoa koskevien järjestelyjen täsmentämisestä ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1197 muuttamisesta unionin ulkoisen viennin jäsenvaltion sekä raportointiyksiköiden velvollisuuksien osalta. Lue asetus EUR-Lex-sivustolta.
  • EY:n tilastolaki - Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009 Euroopan tilastoista, muutos (EU) 759/2015. Lue asetus EUR-lex-sivustolta.
  • Yhdistetty nimikkeistö (CN) - Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1101/2014 tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta. Lue asetus EUR-Lex-sivustolta.
  • Tullilaki 304/2016. Lue laki Finlex-sivustolta.