Hyppää sisältöön

Miksi Intrastat-tietoja kerätään?

Ulkomaankaupan tilastotiedot kerätään Euroopan unionissa (EU) kahdella eri järjestelmällä. Tilastotiedot kaupasta EU:n ulkopuolisten ns. kolmansien maiden kanssa (ulkokauppa) saadaan tullausjärjestelmästä. Tiedot jäsenmaiden välisestä kaupasta (sisäkauppa) kerätään erillisen menettelyn avulla, jota kutsutaan INTRASTAT-järjestelmäksi.

Suomessa Tulli kerää ulkokaupan lisäksi myös sisäkaupan tilastotiedot. Tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille, joka vastaanottaa ja tarkastaa tiedot sekä laatii sisä- ja ulkokaupan tiedoista Suomen virallisen ulkomaankauppatilaston. Tilastotiedot lähetetään kuukausittain myös EU:n tilastotoimistolle Eurostatille.

Sisäkaupan tilastointi perustuu EU:n asetuksiin, jotka ovat voimassa kaikissa jäsenmaissa laintasoisina säännöksinä. Ilmoitetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja luottamuksellisia. Niitä käytetään pääasiassa ulkomaankauppatilastojen laadintaan, mutta kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä yhdistää niitä edellä mainittuja tarkoituksia varten myös muihin hallinnollisiin aineistoihin, kuten yritysrekisteriin.

Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?

Tulli julkaisee kuukausittain tilastotiedot ulkomaankaupasta. Ennakkotilasto julkaistaan noin 40 vuorokauden ja yksityiskohtaiset tilastotiedot noin 8 viikon kuluttua tilastointikuukauden päättymisestä.

Ulkomaankauppatilastoja käyttävät julkisen ja yksityisen sektorin päätöksentekijät, suunnittelijat ja tutkijat. Tilastotietoja käytetään mm. EU:n sisämarkkinoiden ja kansantalouden kehityksen seurannassa, kauppapolitiikkaa koskevien neuvottelujen valmistelussa sekä maksutasetilaston ja kansantalouden tilinpidon laadinnassa. Yritykset käyttävät tilastotietoja etenkin markkinatutkimuksissa ja kaupallisten strategioiden kehittämisessä.

Tilastotietoja Suomen ulkomaankaupasta on saatavissa Tullin internetsivuilta. Yksityiskohtaisia tilastotietoja saa maksutta Tullin ulkomaankauppatilastojen tilastotietokannasta, ULJAS. Maksullisia tilastotietoja on saatavissa tilastopalvelun puhelinpalvelusta tai sähköpostilla osoitteesta: tilastot(at)tulli.fi.

Alla on lueteltu keskeisimmät tilastointiin liittyvät säädökset. Linkit vievät joko oikeusministeriön ylläpitämään Valtion säädöstietopankkiin, Finlexiin, tai EU:n julkaisutoimiston ylläpitämään EUR-Lex-tietokantaan.

2022

 • EU-sisäkaupan perusasetus (EU) 2019/2152 - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2152 Euroopan yritystilastoista ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla »
  EUR-Lex - 32019R2152 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
 • EU-sisäkaupan täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1197 - Euroopan yritystilastoista ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 nojalla vahvistettavista teknisistä määrittelyistä ja järjestelyistä »
  EUR-Lex - 32020R1197 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

2021

 • EU-sisäkaupan perusasetus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 638/2004 jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista, muutokset (EY) N:o 222/2009, (EU) N:o 1093/2013 ja (EU) N:o 659/2014 »
  http://eur-lex.europa.eu
 • EU-sisäkaupan soveltamisasetus - Komission asetus (EY) N:o 1982/2004 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 638/2004 täytäntöönpanosta, muutokset (EY) N:o 1915/2005, (EU) N:o 91/2010, (EU) N:o 96/2010 ja (EU) N:o 1093/2013 »
  http://eur-lex.europa.eu
 • GEONOM 2021 »
  http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/geonom/
 • Komission asetus (EU) N:o 1106/2012 kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta  »
  http://eur-lex.europa.eu
 • Tullilaki 304/2016 »
  http://www.finlex.fi
 • Tilastolaki 280/2004 »
  http://www.finlex.fi