Hyppää sisältöön

Ulkomaankaupan kuljetukset

Tilaston tuottaja: Tulli

Ulkomaankaupan kuljetukset kuvaa Suomen tuonnin ja viennin kuljetusten tonnimääriä kuljetusmuodoittain ja tavararyhmittäin sekä lähetys- ja määrämaittain. Tilastoista käyvät neljännesvuosittain ilmi Suomen tuonnin ja viennin tonnimäärät ja kuljetusten arvot. Tiedot on jaettu kuljetusmuodoittain sen mukaan, mikä on aktiivinen kuljetusväline, jolla tavara tuodaan tai viedään rajan yli. Tiedot on ryhmitelty myös maittain ja tavararyhmittäin. Tilastoitava aineisto sisältää myös palautustavarat ja korjaustavarat. Kuljetustilastoihin eivät sisälly kauttakuljetukset (transito).

Aiempien vuosien ulkomaankaupan kuljetustilastoja voi pyytää Tilastopalvelusta.