Hyppää sisältöön

Uljas-tilastotietokannan ohjeita

Tullin yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot ovat saatavissa Tullin Uljas-tilastotietokannasta.

Tilastotietokannan julkistamiskalenteri.

Tietokannan kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Kuukausittain julkaistavat tavarakaupan tilastot ovat ennakollisia. Luvut muuttuvat perusaineiston täydentyessä ja aineistoa edelleen tarkastettaessa. Tilastovuoden lopulliset luvut julkaistaan seuraavan vuoden elokuun lopussa.

Tietosisältö

Uljas-tietokannassa on saatavilla ulkomaankaupan tilastoja eri tavara- ja toimialaluokituksilla. Tietokannasta saa myös kauppatase-, indeksi-, ennakkotilastotietoja sekä maaraportteja. Tietokannan logistiikkatilastoista saa tietoa ulkomaankaupan kuljetuksista, transitokuljetuksista ja rajaliikenteestä. Tietokannan vero- ja kantotilastot sisältävät Tullissa kannetut valtion tulot.

Tarkempia tietoja tietosisällöistä tilastokuvauksissa ja laatuselosteissa.

Aineisto on vapaasti käytettävissä, lainattaessa on mainittava lähteenä Tulli.

CN-luokitus (Combined Nomenclature, yhdistetty nimikkeistö)

CN on EU:n tullihallinnossa ja ulkomaankauppatilastoissa käytetty tavaraluokitus jossa tarkimmalla, 8-numerotasolla on noin 10 000 luokkaa. CN-luokitusta kannattaa käyttää, kun seurataan yksittäisen, tarkkaan rajatun tavaran ulkomaankauppaa. CN-luokituksen 6-numerotaso vastaa HS-luokitusta (Harmonised System), joka on yleisesti myös EU:n ulkopuolella tullitilastoinnissa käytetty luokitus.

SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)

SITC on YK:n vahvistama luokitus, jonka avulla kaupan kokonaiskuva on helpompi hahmottaa mm. verrattaessa maiden välisiä kauppasuhteita tai muita suurempia kokonaisuuksia. SITC-luokituksen tarkimmalla 5-numerotasolla on reilut 3000 luokkaa.

CPA-luokitus (Classification of Products by Activities)

CPA on EU:n luokitus, jossa tavarat luokitellaan sen mukaan, missä tuoteluokassa tavaraa tyypillisesti valmistetaan. CPA-luokitusta kannattaa käyttää, kun halutaan selvittää tavaroiden ulkomaankaupan kehitystä eri tuoteluokissa. Näitä CPA-luokkia tarkimmalla 6-numerotasolla on noin 1400.

BEC-luokitus (Classification by Broad Economic Categories)

BEC on YK:n ylläpitämä ulkomaankauppatilastojen tavaraluokittelu. Luokitus jakaa tavarat makrotaloudellisen luokkien mukaan (pääomatavarat, välituotteet, kulutustavarat).

NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

NACE perustuu EU:n toimialaluokitukseen ja Suomen kansallinen versio siitä on TOL. NACE/TOL-luokitus on taloudellista toimintaa harjoittavien yksiköiden toimialaluokitus. Toimialaluokitus poikkeaa tavaraluokituksesta siten, että yritys voi kuulua vain yhteen toimialaan, kun taas tavaraluokituksissa yrityksen tavarat voivat kuulua useaan eri tavaraluokkaan. Yrityksen toimiala määräytyy yrityksen ilmoittaman päätoimialan mukaan. NACE/TOL-luokitusta kannattaa käyttää, kun haluaa selvittää ulkomaankauppaa käyvien yritysten kehitystä eri toimialoilla. ULJAS-palvelussa TOL-luokituksia on tarkimmalla 3-tasolla noin 270.

Kysyttävää?

Tilastopalvelu
ma–pe 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg