Hyppää sisältöön

Palkkatyövalmistus (jalostus)

Tavaran palkkatyövalmistuksella tarkoitetaan tapauksia, joissa tavara, yleensä raaka-aine tai puolivalmiste, toimitetaan toiseen yhteisömaahan jalostusta tai jatkojalostusta varten. Raaka-aineen käsittelystä on tehty sopimus ulkomaisen valmistajan kanssa. Palkkatyövalmistuksessa tavaran tai raaka-aineen omistusoikeus ei vaihdu. Valmistukseen käytetyn lisämateriaalin arvo yms. tavaran valmistuskustannukset veloitetaan jalostuksen teettäjältä. Jalostuksen jälkeen tavara lähetetään työn teettäjälle tai toiselle asiakkaalle, jos näin on sovittu. Prosessissa voidaan raaka-aineen lisäksi käyttää jalostuksen teettäjän omaa materiaalia.

Palkkatyövalmistukseen toimitetun tavaran liiketoiminnan luonne on 41, mikäli tavara palautetaan tai sen oletetaan palautuvan siihen jäsenvaltioon, josta se on alun perin lähetetty. Koodiksi merkitään 42, jos tavaraa ei palauteta tai sen ei oleteta palautuvan lähtöjäsenvaltioon. Valmistuksen jälkeen tavara ilmoitetaan koodilla 51, jos se palautetaan lähtöjäsen¬valtioon. Koodiksi merkitään 52, jos sitä ei palauteta lähtöjäsenvaltioon. Samat koodit ovat käytössä sekä tuonnissa, että viennissä.

Suomalainen yritys FI toimittaa tavaroita jalostettavaksi tanskalaiselle yritykselle DK ja sopii DK:n kanssa, että tavarat palautetaan jalostettuina Suomeen.

 • FI tekee tavaratoimituksesta viennin Intrastat-ilmoituksen. Laskutusarvo on tavaroiden arvo toimitushetkellä (esim. 100 000 euroa). Liiketoiminnan luonne on 41.
 • FI tekee tavaratoimituksesta tuonnin Intrastat-ilmoituksen. Laskutusarvoksi merkitään aikaisemmin ilmoitettu tavaroiden arvo (100 000 euroa) + jalostustyön arvo (esim. 50 000 euroa) = 150 000 euroa. Liiketoiminnan luonne on 51.

Suomalainen yritys FI toimittaa tavaroita jalostettavaksi puolalaiselle yritykselle PL, ja sopii tämän kanssa, että jalostuksen jälkeen tavarat toimitetaan suoraan FI:n varastoon Saksassa.

 • FI tekee tavaratoimituksesta viennin Intrastat-ilmoituksen. Laskutusarvo on tavaroiden arvo toimitushetkellä (esim. 100 000 euroa). Liiketoiminnan luonne on 42.
 • FI ei tee tavaratoimituksesta tuonnin Intrastat-ilmoitusta, koska tavarat eivät fyysisesti tule takaisin Suomeen.

Tavara raportoidaan fyysisen liikkumisen mukaan. Mikäli yrityksellä ei ole toimituksen suunnan (tuonti tai vienti) mukaista ilmoitusvelvollisuutta, jätetään tämä toimitus ilmoittamatta.

Suomalainen yritys FI toimittaa tavaroita jalostettavaksi tanskalaiselle yritykselle DK ja sopii DK:n kanssa, että tavarat palautetaan jalostettuina Suomeen.

 • FI tekee tavaratoimituksesta viennin Intrastat-ilmoituksen. Laskutusarvo on tavaroiden arvo toimitushetkellä (esim. 50 000 euroa). Liiketoiminnan luonne on 41.
 • FI ei tee tavaratoimituksesta tuonnin Intrastat-ilmoitusta.

Palkkatyövalmistusta varten toimitetun tavaran laskutusarvoksi ilmoitetaan tavaran toimitusajankohdan mukainen arvo. Toimitettu tavara tilastoidaan senhetkisestä arvostaan. Kun tavara palautetaan valmistuksen jälkeen, laskutusarvoksi ilmoitetaan tavaran arvo lisättynä kauppalaskun mukaisten palkkatyö- yms. lisäkustannusten määrällä.

Saksalainen yritys DE on myynyt tavaroita ruotsalaiselle yritykselle SE. Tavarat toimitetaan ensin jalostettavaksi suomalaiselle yritykselle FI, joka toimittaa tavarat jalostuksen jälkeen Ruotsiin ja laskuttaa DE:tä jalostuksesta. FI on tiedon¬antaja sekä tuonnissa että viennissä.

 • FI tekee tavaratoimituksesta tuonnin Intrastat-ilmoituksen. Laskutusarvo on tavaroiden arvo toimitushetkellä (esim. 100 000 euroa). Liiketoiminnan luonne on 42.
 • FI tekee tavaratoimituksesta viennin Intrastat-ilmoituksen. Laskutusarvo on aikaisemmin ilmoitettujen tavaroiden arvo (100 000 euroa) + jalostustyön arvo (esim. 50 000 euroa) = 150 000 euroa. Liiketoiminnan luonne on 52.

Palkkatyönä valmistetun tavaran alkuperämaaksi ilmoitetaan tuonnissa se jäsenmaa, jossa valmistus on tapahtunut. Viennissä alkuperämaaksi ilmoitetaan Suomi (FI).

Palkkatyövalmistuksen seurauksena tavaranimike usein muuttuu. Esimerkkejä palkkatyövalmistuksesta:

 • materiaaleista tai raaka-aineista valmistetaan uusi tuote (esim. vaatteita, verhoja, käsilaukkuja)
 • koneiden ja laitteiden kokoaminen (erilaisista komponenteista valmistetaan uusi tavara)
 • nesteiden pullottaminen (esim. viiniä tynnyreistä pulloihin) -säilykkeiden valmistaminen
 • tiivisteiden laimentaminen (tiivisteeseen lisätään esim. vettä ja tehdään valmista juomaa, esim. appelsiinimehua).

 • Suomalainen yritys FI vie pellavakangasta (5309 29 00) Viroon, jossa siitä ommellaan pöytäliinoja. Pöytäliinat (6302 59 10) tuodaan valmistuksen jälkeen Suomeen. Suomalainen yritys on tiedonantovelvollinen tuonnissa ja viennissä.
 • FI tekee vienti-ilmoituksen, jossa määrämaa on EE, liiketoiminnan luonne 41 ja laskutusarvoksi ilmoitetaan kankaan arvo. Kun pöytäliinat saapuvat Suomeen FI tekee tuonti-ilmoituksen, jossa liiketoiminnan luonne on 51 ja laskutusarvoksi ilmoitetaan valmiin tavaran arvo (= viety kangas + ompelukustannukset). Alkuperämaaksi annetaan EE.

Jos yritys toimittaa palkkatyövalmistuksen yhteydessä käytettävää tavaraa, liiketoiminnan luonne on joko 11 tai 99.

 • Suomalainen yritys vie kivennäisvettä (2201 10 11) pullotettavaksi Viroon. Nesteen lisäksi lähetyksessä on suomalaisen yrityksen omalla logolla varustetut kruunukorkit (8309 10 00), joilla pullot suljetaan.
 • Vienti-ilmoituksessa kivennäisvesi ilmoitetaan liiketoiminnan luonnekoodilla 41 ja korkit koodilla 99.