Hyppää sisältöön

MIG-tavaraluokitus

Main Industrial Groupings, MIG

MIG on Euroopan unionin määrittelemä luokittelu (EU-komission regulaatio No 656/2007), jossa toimialat on ryhmitelty niiden tuottamien tavaroiden käyttötarkoituksen mukaan. MIG-luokitus muodostetaan toimialaluokituksen NACE Rev.2 pohjalta vuodesta 2009 alkaen. Kaikille NACE-toimialoille ei ole MIG-luokkaa, joten koko tuonnin tai viennin rakennetta ja kehitystä MIG-luokitus ei kuvaa. Vuoteen 2008 saakka käytettiin omaa kansallista versiota, joka perustui CPA-luokitukseen.

Tuotteisiin, toimialoihin ja tavaroiden käyttötarkoitukseen perustuvia luokituksia käytetään pääsääntöisesti kuvaamaan tuonnin ja viennin rakennetta ja kehitystä ilman maakohtaista erittelyä. Tiedot tuotetaan kuitenkin myös maakohtaisina. Näiden luokitusten mukaisissa tilastoissa on vain arvotieto.