Hyppää sisältöön

Laivojen ja lentokoneiden tilastointi

Laivat (merikelpoiset) ja lentokoneet (omapaino yli 2000 kg)

Laivat (merikelpoiset) ja lentokoneet (omapaino yli 2000 kg) tilastoidaan, kun niiden taloudellinen omistusoikeus muuttuu. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Tällaisten laivojen ja lentokoneiden Suomen rajan fyysistä ylitystä ei edellytetä.

Ko. laivoilla tarkoitetaan valmiita merikelpoisia vesialuksia, jotka luokitellaan yhdistetyn nimikkeistön 89 ryhmään, mukaan lukien hinaajat, sota-alukset ja kelluvat rakenteet. Mahdolliset CN-koodit ovat:

 • 8901 10 10
 • 8901 20 10
 • 8901 30 10
 • 8901 90 10
 • 8902 00 10
 • 8903 22 10
 • 8903 23 10
 • 8903 32 10
 • 8903 33 10
 • 8904 00 10
 • 8904 00 91
 • 8905 10 10
 • 8905 20 00
 • 8905 90 10
 • 8906 10 00
 • 8906 90 10

Ko. lentokoneilla tarkoitetaan valmiita lentokoneita ja muita ilma-aluksia, joiden omapaino ylittää 2 000 kg. Ne luokitellaan yhdistetyn nimikkeistön koodeihin 8802 30 ja 8802 40.

Viennissä laivojen ja lentokoneiden määrämaaksi ilmoitetaan maa, johon taloudellisen omistusoikeuden saava yritys on sijoittautunut. Tuonnissa lähetysmaa on maa, johon taloudellisen omistusoikeuden siirtävä yritys on sijoittautunut.

Tilastoilmoituksella ilmoitetaan myös jalostettavaksi tuotavat ja vietävät laivat ja lentokoneet sekä niiden palautus jalostuksen jälkeen. Jalostuksella tarkoitetaan esim. muuntamista tai uudistamista.

Tuontia tai vientiä korjattavaksi ei ilmoiteta Intrastatissa.

Muut laivat ja lentokoneet

Muut laivat kuin merikelpoisten vesialukset tilastoidaan yleisten periaatteiden mukaan, kun tavara fyysisesti liikkuu Suomen rajan yli.

Muut lentokoneet ja muut CN-ryhmän 88 ilma-alukset, eli helikopterit, avaruusalukset, suborbitaali- ja avaruusalusten kantoraketit tilastoidaan yleisten periaatteiden mukaan, kun tavara fyysisesti ylittää Suomen rajan.