Hyppää sisältöön

Mitä Intrastatissa ei ilmoiteta?

Palvelukauppa

Puhdas palvelukauppa, johon ei liity tavaratoimitusta, jää tilastoinnin ulkopuolelle. Palveluiksi luokiteltavia ovat muun muassa tekijänoikeuden, patentin, lisenssin, tavaramerkin ja muiden sellaisten oikeuksien luovuttaminen, mainos- ja ilmoitus-palvelut, konsultointi-, tuotekehittely-, kirjanpito- yms. palvelut sekä muut alv-lain 68 §:ssä luetellut immateriaalipalvelut. Poikkeuksena on sähkön tuonti ja vienti sekä irtaimen esineen vuokraus, joka ilmoitetaan tilastoilmoituksessa, mikäli vuokra-aika on yli 24 kuukautta.

Tietovälineelle tallennettu atk-erikoisohjelma katsotaan myös palveluksi, eikä sitä ilmoiteta tilastoilmoituksessa. Atk-standardiohjelma sitä vastoin ilmoitetaan normaalisti. Atk-standardiohjelmalla tarkoitetaan massavalmisteista kaupallista tuotetta (esim. PC-ohjelma, pelipaketti), joka on yleisesti kaikkien asiakkaiden saatavissa.

Tavarat ja toimitukset

A. Monetaarinen kulta

B. Lailliset maksuvälineet ja arvopaperit, mukaan luettuna palveluista maksuina olevat välineet, kuten postimaksut, verot, käyttömaksut. Laillisilla maksuvälineillä tarkoitetaan rahaa, postimerkkejä yms. joilla voi maksaa. Niitä ei tilastoida. Keräiltäväksi tarkoitetut esim. vanhat postimerkit tai rahat, joilla ei voi maksaa, ne tulee tilastoida.

C. Tavarat, jotka on tarkoitettu väliaikaiseen käyttöön tai jotka ovat olleet väliaikaisessa käytössä (esim. vuokraus, lainaus, käyttöleasing), jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • jalostusta ei suunnitella tai ei ole suunniteltu eikä suoriteta tai ole suoritettu
 • väliaikaisen käytön ennakoidun keston oli tai on tarkoitus olla enintään 24 kuukautta
 • Unionin sisäistä vientiä tai tuontia ei tarvitse ilmoittaa arvonlisäverotuksessa hankintana tai myyntinä. Omistaja ei ole vaihtunut eikä tavaroita ole tarkoitettu vietäväksi unioniin ulkomaiseen vientiin/tuontiin.

Tällaisia tavaroita voivat olla esim.:

 • messuille tai näyttelyihin tarkoitetut tavarat
 • teatterilavasteet sekä karusellit ja muut markkinapaikkojen huvilaitteet
 • ammatinharjoittamiseen tarkoitetut laitteet ja varusteet (työkoneet yms.)
 • elokuvat (esittelyfilmit, uutisaineisto yms.)
 • näyttely-, siitos-, kilpa- yms. eläimet
 • kuljetukseen liittyvät kontit ja laitteet, pakkaukset yms., jotka eivät ole kaupankäynnin kohteena
 • tutkimus-, analyysi- ja testaustarkoituksiin tarkoitetut tavarat

D. Tavarat, jotka liikkuvat seuraavien välillä:

 • jäsenvaltio ja sen alueeseen kuuluvat erillisalueet muissa jäsenvaltioissa, ja
 • jäsenvaltio ja sen alueella sijaitsevat muiden jäsenvaltioiden tai kansainvälisten järjestöjen alueeseen kuuluvat erillisalueet.

Erillisalueisiin kuuluvat suurlähetystöt, konsulaatit, sotilastukikohdat ja tieteelliset tukikohdat, jotka sijaitsevat emovaltion alueen ulkopuolella.

E. Mukautettujen tietojen kuljetukseen käytettävät tavarat, mukaan luettuna ohjelmisto

Esim. tietovälineelle tallennettu atk-erikoisohjelma, jolla tarkoitetaan tilaustyönä yhdelle asiakkaalle ja tämän vaatimusten mukaan tehtyä ohjelmaa. 

F. Internetistä ladattava data ja ohjelmistot

G. Veloituksetta toimitetut tavarat, jotka eivät ole kaupallisten liiketoimien kohteena, edellyttäen, että tavaroiden liikkeiden ainoana tarkoituksena on valmistella tai tukea aiottua myöhempää liiketoimea osoittamalla tavaroiden tai palveluiden ominaisuudet, esimerkkeinä:

 • mainosmateriaali
 • kaupalliset näytteet

H. Korjausta ja huoltoa varten tarkoitetut ja sen jälkeiset tavarat ja varaosat, joilla on korjauksessa tai huollossa korvattu vialliset osat

I. Toimintansa aikana liikkeellä olevat kuljetusvälineet, mukaan luettuna avaruusalusten kantoraketit avaruuteen laukaisun ajankohtana

J. Tilatut aikakauslehdet

K. Palvelukauppa, johon ei liity tavaratoimitusta

L. Vuokratavarat, jos vuokra-aika on alle 24 kk

M. Kauttakuljetustavarat (transito)

N. Kolmikantakauppa, jos tavara ei liiku Suomen rajojen yli

Tavaratoimitukset, joihin Intrastat-järjestelmää ei sovelleta:

O. Sisäiseen jalostusmenettelyyn (suspensiojärjestelmä) asetettuihin tai tässä menettelyssä valmistettuihin tavaroihin

P. Sisäkaupan arvonlisäverojärjestelmän ulkopuolella olevien alueiden kanssa käytävään tavarakauppaan.

Vienti Ahvenanmaalta jäsenmaihin ja tuonti jäsenmaista Ahvenanmaalle jää Intrastat-järjestelmän ulkopuolelle. Yllä mainitut tapaukset (O, P) kuuluvat sisäkaupan tilastoon, mutta tiedot niistä saadaan tullausmenettelyn avulla.