Hyppää sisältöön

Jaottelu liiketoimen luonteen mukaan

1. Liiketoimet, joihin liittyy tosiasiallinen omistuksen vaihdos ja rahallinen korvaus

11 Suora myynti/osto lukuun ottamatta yksityisten kuluttajien harjoittamaa suoraa kauppaa tai suoraa kauppaa yksityisten kuluttajien kanssa

12 Yksityisten kuluttajien harjoittama suora kauppa tai suora kauppa yksityisten kuluttajien kanssa (ml. etämyynti)

2. Tavaroiden palauttaminen ja korvaaminen veloituksetta sen jälkeen, kun alkuperäinen liiketoimi on kirjattu

21 Tavaroiden palauttaminen

22 Palautettujen tavaroiden korvaaminen

23 Palauttamattomien tavaroiden korvaaminen (esim. takuun perusteella)

3. Liiketoimet, joihin liittyy suunniteltu omistuksen vaihdos tai omistuksen vaihdos ilman rahallista korvausta

31 Kuljetus varastoon tai varastosta (lukuun ottamatta toimitusvarastoa [call off -varastoa] ja kaupintavarastoa)

32 Toimitus myyntiin hyväksynnän yhteydessä tai testauksen jälkeen (mukaan lukien toimitusvarastot [call off -varastot] ja kaupintavarastot) [1]

33 Rahoitusleasing [2]

34 Liiketoimet, joihin liittyy omistuksen siirto ilman rahallista korvausta

4. Liiketoimet, joiden tarkoituksena on sopimusperusteinen käsittely (ei sisällä omistuksen vaihdosta) [3]

41 Tavarat, jotka oletetaan palautettaviksi alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan

42 Tavarat, joita ei oleteta palautettaviksi alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan

5. Liiketoimet sopimusperusteisen käsittelyn jälkeen (ei sisällä omistuksen vaihdosta)

51 Tavarat, jotka palautetaan alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan

52 Tavarat, joita ei palauteta alkuperäiseen jäsenvaltioon/vientimaahan

60 Liiketoimet, joihin ei liity omistussuhteen muutosta, kuten esim. tavaroiden korjaus [4]

7. Liiketoimet, joiden tarkoituksena on tulliselvitys / tulliselvityksen jälkeiset liiketoimet (joihin ei liity omistuksen vaihdosta, liittyvät näennäistuonnin tai -viennin tavaroihin)

71 Tavaroiden luovutus vapaaseen liikkeeseen jäsenvaltiossa tarkoituksena viedä ne myöhemmin toiseen jäsenvaltioon

72 Tavaroiden kuljetus yhdestä jäsenvaltiosta toiseen tavaroiden asettamiseksi vientimenettelyyn

80 Liiketoimet, joihin sisältyy rakennusmateriaalien ja teknisten laitteiden toimittamista rakentamista tai maa- ja vesirakentamista koskevan yleisen sopimuksen mukaisesti ja joissa tavaroista ei edellytetä erillistä laskua, vaan lasku laaditaan koko sopimuksesta

9. Muut liiketoimet, joita ei voi luokitella muihin koodeihin

91 Yli 24 kuukautta kestävä vuokraus, lainaus tai käyttöleasing

99 Muu

Selityksiä:

[1] Toimitusvarastolla tarkoitetaan sellaista varastoa, josta etukäteen tiedossa olevalla ostajalla on myöhemmin oikeus ottaa tavarat omistukseensa. Toimitusvarastoon siirrolla tarkoitetaan sitä, että tavaraa siirretään toiseen EU-maahan ostajan tai kolmannen osapuolen hallinnoimaan toimitusvarastoon (call off -varastoon).

[2] Rahoitusleasing (myyntivuokraus) kattaa toiminnot, joissa leasingvuokrat lasketaan siten, että ne kattavat tavaroiden arvon kokonaan tai lähes kokonaan. Tavaroiden hallintaan liittyvät edut ja riskit siirtyvät vuokraajalle. Sopimuksen päättyessä vuokraajasta tulee tavaroiden laillinen omistaja.

[3] Sopimusperusteinen käsittely kattaa toimenpiteet (kuten muuntaminen, rakentaminen, kokoonpano, kunnostus ja uudistaminen), joiden tavoitteena on tuottaa uusi tai merkittävästi paranneltu hyödyke. Tuotteen luokitus ei tällöin välttämättä muutu. Omaan lukuun tehtävä jalostus ei kuulu tähän kohtaan vaan se on kirjattava kohtaan 1.

[4] Tavaran korjaaminen merkitsee sen alkuperäisen käyttökunnon palauttamista. Tämä voi tarkoittaa kunnostus- tai parannustöitä, joissa tavaroiden luonne ei millään tavoin muutu.