Hyppää sisältöön

Korjaustoiminta

Tavaran korjauksessa on myös kyse palkkatyöstä, mutta sen tuloksena ei valmisteta uutta tavaraa, vaan korjataan tai kunnostetaan yleensä jo käytössä ollutta tavaraa. Korjauksen tarkoituksena on tavaran alkuperäisen käyttökunnon palauttaminen. Korjauksessa tavaran nimike ei yleensä muutu.

Esimerkkejä korjaamisesta:

  • rikkinäisen tavaran korjaaminen
  • akkujen lataaminen
  • uudelleen maalaaminen, jos maalipinta on vanha tai kulunut

Korjaustavaran tilastointia koskevat samat säännöt kuin tavaran palkkatyövalmistustakin Tilastointi tapahtuu aina toimitussuunnan mukaisesti tuontina tai vientinä. Liiketoiminnan luonne -koodina käytetään samaa koodia 60 sekä korjaukseen toimitettaessa, että korjauksesta palautettaessa. Korjauksesta palautetun tavaran alkuperämaaksi ilmoitetaan tuonnissa jäsenmaa, jossa korjaus on tapahtunut. Viennissä alkuperämaaksi ilmoitetaan Suomi (FI).

Korjausta varten toimitetun tavaran laskutusarvoksi ilmoitetaan tavaran toimitusajankohdan mukainen arvo. Toimitettu tavara tilastoidaan senhetkisestä arvostaan. Kun tavara palautetaan korjauksen jälkeen, laskutusarvoksi ilmoitetaan tavaran arvo lisättynä kauppalaskun mukaisten palkkatyö- yms. lisäkustannusten määrällä.

Jos yritys toimittaa korjauksen yhteydessä käytettävää tavaraa, liiketoiminnan luonne on joko 11 tai 99.

Esim. Suomalainen yritys lähettää tulostimen (8471 60 70) korjattavaksi Ruotsiin. Samalla lähetetään myös uusi värikasetti (9612 10 20), joka asennetaan korjauksen yhteydessä tulostimeen. Vienti-ilmoituksessa tulostin ilmoitetaan liiketoiminnan luonnekoodilla 60 ja värikasetti koodilla 99.


Laivojen (merikelpoiset vesialukset) ja lentokoneiden (yli 2000 kg) tuontia tai vientiä korjattavaksi ei ilmoiteta Intrastatissa. Muiden laivojen ja lentokoneiden liiketoiminta tilastoidaan yleisten periaatteiden mukaan, kun tavara fyysisesti liikkuu Suomen rajan yli.