Hyppää sisältöön

Tuonti ja vienti varastoon

Tuonti ja vienti kaupinta-, myynti- yms. varastoon

Kun Suomen arvonlisäverorekisterissä oleva yritys hankkii tai vastaanottaa yhteisötavaraa, joka pannaan täällä kaupinta-, myynti- yms. varastoon, tulee tämä tuonti ilmoittaa tilastoilmoituksessa varastoonpanovaiheessa. Tavaran hankkijana tai vastaanottajana voi olla myös tänne rekisteröitynyt ulkomainen yritys.

Kun suomalainen yritys ostaa ulkomaisen yrityksen tänne varastoon toimittamaa tavaraa, josta on jo kerran annettu tilastoilmoitus Suomessa, katsotaan tämä hankinta kotimaan kaupaksi, eikä siitä enää tehdä tilastoilmoitusta.

Kun Suomen alv-rekisterissä oleva yritys vie täältä toiseen yhteisömaahan tavaraa, joka pannaan siellä varastoon myyntiä, edelleentoimitusta tms. varten, on tämä tavara ilmoitettava Suomessa annettavassa viennin Intrastat-ilmoituksessa.

Suomalainen vientiyritys, joka toimittaa varastotavaraa toisessa yhteisömaassa sijaitsevaan varastoonsa, joutuu yleensä rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi asianomaisessa maassa ja antamaan tilastoilmoituksen tästä tavarasiirrosta sekä Suomessa että kyseisessä määrämaassa (Suomessa = vienti; määrämaassa = tuonti).

Liiketoiminnan luonteeksi merkitään edellä mainituissa varastosiirroissa koodi 31. Arvoksi ilmoitetaan tavaran toimitusajankohdan mukainen arvo.

Kun suomalainen yritys vie omaa tavaraa toisessa jäsenmaassa sijaitsevaan varastoon, kauppakumppanin alv-tunnus on yrityksen oma ulkomainen alv-tunnus, jos yritys on rekisteröitynyt määrämaassa alv-velvolliseksi. Jos suomalaisella yrityksellä ei ole määrämaan alv-tunnusta, kauppakumppanin alv-tunnukseksi ilmoitetaan QV999999999999. Yritys omistaa viennin kohteena olevat tavarat ja on tuonut tavarat toiseen jäsenmaahan.

Esim. Ruotsalainen yritys toimittaa tavaraa Suomessa olevaan myyntivarastoonsa, josta tavaraa myydään edelleen eri asiakkaille Suomessa. Ruotsalainen yritys on rekisteröitynyt Suomessa alv-velvolliseksi ja tekee Intrastat-ilmoitukset tavaran tuonneista. Liiketoiminnan luonne -koodi on 31. Tavaran myynti usealle suomalaiselle asiakkaalle on kotimaankauppaa.

Tuonti ja vienti toimitusvarastoon (call off –varasto)

Toimitusvarastolla (call off-varasto) tarkoitetaan sellaista varastoa, joka sijaitsee usein tavaran ostajan tiloissa ja josta tavaroita toimitetaan yksinomaan tälle yhdelle ostajalle. Tavaroiden myyjä siirtää tavaroita tiettyä ostajaa varten toisessa EU-maassa olevaan varastoon. Omistusoikeus ei ole vielä siirtynyt vientivaiheessa. Ostajasta tulee tavaroiden omistaja vasta sitten kun tavarat otetaan varastosta.

Kun Suomen arvonlisäverorekisterissä oleva yritys hankkii tai vastaanottaa yhteisötavaraa, joka pannaan täällä toimitusvarastoon, pitää tuonti ilmoittaa tilastoilmoituksessa varastoonpanovaiheessa. Tavaroiden siirto tällaiseen varastoon ei aiheuta ulkomaiselle yritykselle alv-rekisteröitymisvelvollisuutta Suomessa.

Kun suomalainen yritys ostaa ulkomaisen yrityksen tänne varastoon toimittamaa tavaraa, josta on jo kerran annettu tilastoilmoitus Suomessa, katsotaan tämä hankinta kotimaan kaupaksi, eikä siitä enää tehdä tilastoilmoitusta.

Kun Suomen alv-rekisterissä oleva yritys vie täältä toiseen yhteisömaahan tavaraa, joka pannaan siellä toimitusvarastoon, on tämä tavara ilmoitettava Suomessa annettavassa viennin Intrastat-ilmoituksessa. Liiketoiminnan luonteeksi merkitään tällaisissa varastosiirroissa 32. Arvoksi ilmoitetaan tavaran toimitusajankohdan mukainen arvo.

Kauppakumppanin ALV-tunnus on toisessa jäsenmaassa tavaran vastaanottaja, jonka tiloissa toimitusvarasto on ja joka ostaa myöhemmin tavaran otettuaan sen käyttöönsä.

Esim. Ruotsalainen yritys myy suomalaiselle yritykselle tavaroita, jotka toimitetaan Ruotsista suomalaisen yrityksen tiloissa sijaitsevaan varastoon. FI ottaa niitä käyttöönsä sen mukaan, kun tarvitsee liiketoiminnassaan. SE laskuttaa FI:tä kuukausittain varastosta otetun määrän mukaan. Varastossa ei ole SE:n määräysvallan alaista henkilökuntaa ja on ainoastaan FI:lle myytävää tavaraa. FI tekee tuonnin Intrastat-ilmoitukset tavaroiden tuonnista toimitusten mukaan. Liiketoiminnan luonne -koodi on 32.