Hyppää sisältöön

Tilastokuvaus: Rajaliikennetilasto

Tilaston nimi

Rajaliikenne

Tekijä

Tulli

Kuvaus

Tilasto kuvaa Suomen ulkomaanrajan ylittävien kuljetusvälineiden lukumäärää rajanylityspaikoittain. Ulkomaanliikenteessä maahan saapuneet ja maasta lähteneet ajoneuvot luokitellaan kuljetusvälinetyypeittäin.

Tietosisältö

Tilastoista käy kuukausittain ilmi Suomen rajan ylittäneiden kuljetusvälineiden määrä. Kuljetusvälineet on jaoteltu henkilö- ja pakettiautoihin, linja-autoihin, kuorma-autoihin ja perävaunuihin sekä konttikuljetuksiin. Tilastoon sisältyy tieto tulliasemasta, jossa tulliraja on ylitetty. Tiedot on ryhmitelty myös ajoneuvon rekisteröintimaan tai määrä-/lähtömaan mukaan, silloin kun tämä tieto on saatavissa. Muussa tapauksessa rekisteröintimaa on erittelemätön. Maarajan ylittävät ajoneuvot on ilmoitettu rekisteröintimaittain ja merirajan tiedot on ilmoitettu lähtö- / määrämaittain. Liikennetilastoihin sisältyy myös kauttakulkuliikenne. Rajanylityspaikat on lisäksi ryhmitelty Norjan, Ruotsin ja Venäjän raja-asemiin sekä erikseen meri- ja maaraja-asemiin.

Tiedonkeruumenetelmä

Liikennevirasto kerää satamittain tiedot Suomeen meritse saapuvista kuljetusvälineistä. Tullipiirit keräävät tulliasemittain tiedot maarajan ylittävistä kuljetusvälineistä. Eri lähteistä saadut tiedot kootaan yhteen Tullin tilastoinnissa.

Käytetyt luokitukset

Rajaliikennetilastoissa ei ole käytössä kansainvälistä luokittelustandardia. Kuljetusvälineet on luokiteltu seuraavasti: henkilöauto, linja-auto, kuormattu kuorma-auto, tyhjä kuorma-auto, kuormattu irtoperävaunu, kuormattu kontti ja tyhjä kontti.

Päivitystiheys

Kuukausittain

Valmistumis- tai julkaisemisaika

Rajaliikennetilastot tuotetaan kuukausittain sähköisessä muodossa seitsemän viikon kuluessa tilastokuukauden päättymisestä. Kuukausittaiset rajaliikennetilastot julkaistaan Ulkomaankaupan kuukausijulkaisussa ja vuotuiset rajaliikennetilastot julkaistaan Ulkomaankaupan vuosijulkaisussa. Rajaliikennetilastoista julkaistaan vuositilasto tilastovuotta seuraavan vuoden maalis-huhtikuussa.

Aikasarja

Tietoja on kerätty vuodesta 1954 lähtien. Tilasto on saatavilla sähköisenä Uljas-palvelussa vuodesta 2004 alkaen.

Asiasanat

ulkomaanliikenne, kuljetusvälineet, kulkuneuvot, kontit, rajaliikenne

Yhteystiedot

Tulli Tilastointi
Tilastopalvelu puh. 0295 52335
Sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
Internet: tulli.fi
Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi