Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit

Tilastokuvaus

SVT Suomen virallinen tilasto

Tilaston tuottaja: Tulli

Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon

Kuvaus

Ulkomaan tavarakaupan indeksit kuvaavat vienti- ja tuontihintojen sekä viennin ja tuonnin volyymin kehitystä.

Tietosisältö

Tilasto sisältää kuukausittaiset tiedot indeksien pisteluvuista, prosentuaalisista muutoksista ja 12 kuukauden liukuvat keskiarvot vienti- ja tuontihintojen sekä viennin ja tuonnin volyymin kehityksestä. Indeksit julkaistaan kokonaislukujen lisäksi EU-kaupalle ja ulkokaupalle erikseen. Perusvuosi on 2020=100. Indekseistä julkaistaan ennakolliset ja lopulliset yksityiskohtaiset tiedot.

Tiedonkeruumenetelmä ja tietolähde

Ulkomaankaupan indeksit lasketaan ulkomaan tavarakauppatilaston aineiston perusteella. Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava Tullille jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Käytetyt luokitukset

Ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit lasketaan ja julkaistaan käyttäen tuoteluokittelua CPA2015 (Classification of Products by Activities). Ennakolliset indeksit julkaistaan CPA luokituksen tasolla 1 ja yksityiskohtaiset indeksit CPA luokituksen tasoilla 1-3.

Päivitystiheys

Sekä ennakolliset että yksityiskohtaiset indeksit laaditaan kuukausittain.

Valmistumis- tai julkaisemisaika

Kuukausikohtaiset ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit julkaistaan ennakollisena viimeistään 38 päivän kuluttua tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Yksityiskohtaiset indeksit julkaistaan viimeistään 60 päivän kuluttua tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Julkaisuaikataulu määritellään aina edeltävän vuoden syksyllä seuraavalle tilastovuodelle.

Aikasarja

Ulkomaankaupan yksikkö- ja volyymi-indeksit ovat nykyisillä luokituksilla saatavissa vuodesta 2020 lähtien. Aiemmin käytetyistä CPA2008 ja CPA2002 -luokitusten nimikkeitä on ketjutettu taaksepäin vuoteen 2002.

Ulkomaankauppaindeksejä on Tullissa tuotettu aina vuodesta 1919 lähtien. Vanhemmat ulkomaankaupan indeksit löytyvät paperitulosteina arkistoista.