Hyppää sisältöön

Tietojen vaihto ulkokaupasta EU-maiden kesken ja sen vaikutus Suomen tavaroiden ulkomaankaupan tilastointiin vuonna 2024

Tilastovuoden 2024 alusta kaikissa EU-maissa muutettiin tavaroiden ulkomaankauppatilaston laadinnassa käytettävää menetelmää, joka vaikuttaa EU-maiden ulkopuoliseen kaupan tilastointiin. Kunkin jäsenmaan Tullille tullattavaksi ilmoitettuja vientitavaroita ei enää tilastoida ilmoituksen jättömaassa, jos todellinen vientimaa on jokin muu EU-maa. Sen sijaan tällaiset vientitiedot lähetetään siihen EU-maahan tilastoitavaksi, josta tavarat lähetettiin tullattavaksi toiseen jäsenmaahan. Kyseessä on EU-maiden kesken sovittu järjestelmä ulkokaupan tietojen vaihdosta eli Customs Data Exchange (CDE).

Suomen tavaroiden ulkomaankaupan tilastoinnissa poistamme Suomen Tullille tullattavaksi ilmoitettuja tavaravientejä tilastoista, jos todellinen viejämaa on jokin muu jäsenmaa ja lisäämme meille lähetettyjä tietoja vienneistä, jotka ylittävät EU:n ulkorajan jossain muussa jäsenmaassa ja jossa tullaus on tehty.

CDE-seurantaa tehdään kuukausittain vuoden 2024 ajan. Yksittäisten maiden kohdalla prosentuaalinen vaikutus voi olla suuri, erityisesti jos viennin arvo on pieni. Kuukausittainen maittainen vaihtelu tullee olemaan myös merkittävää. Alla olevassa taulukossa on kerrottu maittainen nettovaikutus vientiin kuukausittain.