Hyppää sisältöön

Tavaratoimitukset merellä oleviin laitoksiin ja merellä olevista laitoksista

Tilastoilmoituksella ilmoitetaan tavarat, jotka tuodaan merellä olevista laitoksista tai viedään niihin. Merellä olevalla laitoksella tarkoitetaan kiinteitä varusteita tai laitteita, jotka sijaitsevat merellä jäsenvaltioiden tilastollisten alueiden ulkopuolella. Merellä olevan laitoksen katsotaan kuuluvan sille jäsenmaalle, jolla on yksinoikeus hyödyntää kyseisen alueen merenpohjaa tai merenpohjan alaisia kerrostumia.

Tavaratoimituksilla merellä oleviin laitoksiin tarkoitetaan sekä miehistölle että kyseisten laitosten moottoreiden, koneiden ja muiden varusteiden toimintaa varten lähetettyjä tavaroita. Merellä olevista laitoksista toimitetuilla tai niissä tuotetuilla tavaroilla tarkoitetaan merenpohjasta tai merenpohjan alaisista kerrostumista saatuja tuotteita.

Tuonnissa ilmoitetaan tavarat, jotka toimitetaan toisesta jäsenvaltiosta suomalaiseen merellä olevaan laitokseen tai toisen jäsenvaltion merellä olevasta laitoksesta Suomeen tai toisen jäsenvaltion merellä olevasta laitoksesta suomalaiseen merellä olevaan laitokseen.

Viennissä ilmoitetaan tavarat, jotka toimitetaan suomalaisesta merellä olevasta laitoksesta toiseen jäsenvaltioon tai Suomesta toisen jäsenvaltion merellä olevaan laitokseen tai suomalaisesta merellä olevasta laitoksesta toisen jäsenvaltion merellä olevaan laitokseen.

Tavaratoimituksissa merellä oleviin laitoksiin sovelletaan yksinkertaistettua menettelyä. Ilmoituksissa käytetään kolmea nimikettä:

  • 99312400 (CN-ryhmiin 1-24 kuuluvat tavarat)
  • 99312700 (CN-ryhmään 27 kuuluvat tavarat)
  • 99319900 (muualle luokitellut tavarat)

Nettopainon ilmoittaminen on pakollista vain nimikkeelle 99312700. Maakoodiksi merkitään joko todellinen maakoodi tai koodi QV.

Merellä olevista laitoksista toimitettuihin tavaroihin ei sovelleta edellä mainittua yksinkertaistettua menettelyä, vaan kaikki tiedot annetaan yleisten tilastointiohjeiden mukaisesti.